ตัวแทนสนท.ประกาศที่แฟลชม็อบรามคำแหง "เร็วๆนี้จะมีชุมนุมใหญ่"

วันที่ 27 ก.พ. 2563 เวลา 19:08 น.
ตัวแทนสนท.ประกาศที่แฟลชม็อบรามคำแหง "เร็วๆนี้จะมีชุมนุมใหญ่"
ตัวแทนจากสหภาพ นักเรียน นิสิต นักศึกษาฯ เผยระหว่างร่วมแฟลชม็อบรามคำแหง "เร็วๆนี้จะมีการชุมนุมใหญ่ เพื่อขับไล่เผด็จการ"

นายพริษฐ์ ชิวารักษ์หรือเพนกวิน ตัวแทนสหภาพ นักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) กล่าวปราศรัยตอนหนึ่งที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งมีการจัดกิจกรรมแฟลชม็อบ #ลูกพ่อขุนไม่รับใช้เผด็จการ โดยระบุว่า "เร็วๆนี้จะมีการชุมนุมใหญ่ ไม่ใช่แค่การชุมนุมของนักศึกษา แต่จะมีประชาชนมาเข้าร่วมเพื่อขับไล่เผด็จการ"

ทั้งนี้ ระหว่างการชุมนุม กลุ่มนักศึกษาได้อ่านแถลงการณ์ กลุ่มลูกพ่อขุนโค่นล้มเผด็จการเพื่อประชาธิปไตย โดยเรียกร้อง 3 ข้อ คือ 1.ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ โดยตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ มีการรับฟังความเห็นอย่างอิสระ พร้อมทำประชามติก่อนประกาศใช้ 2.ให้นายกรัฐมนตรีลาออก เปิดทางให้รัฐสภา เลือกนายกฯที่จะนำพาประเทศข้ามวิกฤต 3.ให้ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งในสมัยรัฐประหารลาออก และให้มีการสรรหาบุคคลใหม่เข้าไปแทน