นายกฯ ดันลงทุนรถไฟความเร็วสูง ต้องการเป็นเจ้าของเส้นทาง ปัดเอื้อประโยชน์

วันที่ 27 ก.พ. 2563 เวลา 06:03 น.
นายกฯ ดันลงทุนรถไฟความเร็วสูง ต้องการเป็นเจ้าของเส้นทาง ปัดเอื้อประโยชน์
“บิ๊กตู่” ยัน ไม่เอื้อประโยชน์ฝ่ายใด ดันลงทุนรถไฟความเร็วสูง เหตุต้องการเป็นเจ้าของเส้นทาง

พล.อ.ประยุทธ์ จะนทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวถึงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ว่า จำเป็นต้องลงทุนเพื่อให้เกิดการจ้างงาน ที่ผ่านมาหลายรัฐบาลทำไมทำไม่ได้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันโดยปี 2567 จะเครือข่ายทางรถไฟกว่า 4,400 กิโลเมตร การขนส่งทางถนน มีการขยายโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเพิ่มขึ้นอีก 525 กิโลเมตรในปี 2566 จากปี 2557 มีเพียง 165 กิโลเมตร และจะมีโครงข่ายรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครกว่า 400 กิโลเมตรในปี 2569 ส่วนรถโดยสารประจำทางอยู่ระหว่างการเร่งปฏิรูปจัดการเดินรถแบบใหม่ สำหรับการขนส่งทางอากาศ ก็มีปัญหาเกี่ยวกับการขยายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและขยายท่าอากาศยานดอนเมืองระยะที่ 2 และการเพิ่มศักยภาพท่าอากาศยานทั่วประเทศ โดยจะมีขีดความสามารถรับได้ 169.8 ล้านคนต่อปี

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องการรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ก็ต้องทำทุกที่ ปัญหารัฐบาลก่อนหน้านี้ก็ต้องมาตามแก้ ซึ่งก็ต้องดูแลประชาชน เช่นเดียวกับในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC โดยชี้แจงการยกพื้นที่ให้ต่างชาติ 100 ปีนั้น เป็นกฎหมายเดิมซึ่งเป็น 50 ปีบวก 49 ปี หากเห็นสมควร แต่ที่ดินยังเป็นของประเทศไทย ไม่สามารถซื้อไปได้ เป็นการสัมปทานเท่านั้น ส่วนสิทธิประโยชน์ BOI ไม่ได้ให้เฉพาะต่างประเทศ แต่คนไทยก็ได้ด้วย ซึ่งประเทศอื่นๆ ให้สิทธิประโยชน์มากกว่า แต่ประเทศไทยนั้นคำนึงถึงกฎหมายด้วย และขอให้ทุกคนช่วยสร้างความเชื่อมั่น

ส่วนการทำงานแผนปฏิรูปตามยุทธศาสตร์ชาติ นายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า ดูมาตลอดตั้งแต่ต้น ไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใด พร้อมชี้แจงว่าประเทศไทยพยายามจะลงทุนเส้นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูง เพื่อเป็นเจ้าของเส้นทางเดินรถไฟฟ้าความเร็วสูงเอง ส่วนการจัดการปัญหาขยะพลาสติกก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องดำเนินการอยู่แล้วโดยมีรถมาตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2573 ซึ่งบริษัทห้างร้านก็ให้ความร่วมมือ.