วิษณุสวนฝ่ายค้าน ไล่ไปดูรัฐบาลชุดใดเปิดช่องแก้สัญญาเช่าศูนย์สิริกิติ์

วันที่ 24 ก.พ. 2563 เวลา 20:00 น.
วิษณุสวนฝ่ายค้าน ไล่ไปดูรัฐบาลชุดใดเปิดช่องแก้สัญญาเช่าศูนย์สิริกิติ์
"วิษณุ"ไล่ไปดูรัฐบาลชุดใดเปิดช่องให้แก้สัญญาเช่าศูนย์สิริกิติ์ 50ปี ยืนยันรัฐบาลรอบคอบ รับฟังความคณะกรรมการกฤษฎีกา อัยการสูงสุด ทำตามขั้นตอนต่างๆอย่างถูกต้อง

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พื้นที่ศูนย์สิริกิติ์ป็นของกระทรวงการคลังที่ทำสัญญาให้บริษัท NCC management and development จํากัด มาบริหารพื้นที่โดยเป็นคู่สัญญากับกรมธนารักษ์มาตลอด มีรายละเอียดสัญญาคือ ต้องสร้างโรงแรม 4-5 ดาว มีห้องพัก 400 ห้อง ที่จอดรถ 3,000 คัน มีศูนย์การค้าร้านค้า หากไม่ก่อสร้างภายใน 25ปีถือว่าผิดสัญญา ซึ่งต่อมาเกิดปัญหาขึ้น เมื่อบริษัท NCC บอกว่าทำตามสัญญาไม่ได้ เพราะกระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎหมายผังเมืองให้พื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่สีน้ำเงินคือ ห้ามมีสิ่งก่อสร้างสูงเกิน 23 เมตร

ดังนั้นในปี2544 กระทรวงการคลังจึงหารือไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า จะสามารถยกเลิกสัญญากับเอกชนได้หรือไม่ ได้รับคำตอบว่า ถ้าการที่เอกชนไม่สามารถทำตามสัญญาได้ ไม่ได้มาจากความผิดของเอกชน ก็ไม่สามารถจะยกเลิกสัญญาได้ ทำได้แค่แก้ไขสัญญา จึงเป็นที่มาของการแก้ไขสัญญาดังกล่าว

"มีการเอาเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการราชพัสดุ วันที่ 28 มี.ค.2557 เป็นช่วง 2เดือนก่อนรัฐประหาร ให้ไปดูว่าเป็นรัฐบาลใด โดยรมว.คลังขณะนั้น ในฐานะประธานกรรมการที่ราชพัสุดมีมติให้แก้ไขสัญญาให้บริษัท NCC เช่าสัญญาพื้นที่ศูนย์สิริกิติ์นาน 50ปี ถือว่าเรื่องจบลง เพราะถ้าเป็นการแก้ไขสัญญาให้คู่สัญญารายเดิมไม่ต้องทำตามพ.ร.บ.ร่วมทุน จนกระทั่งนำไปสู่การลงนามสัญญาครั้งล่าสุด"นายวิษณุกล่าว

นายวิษณุกล่าวอีกว่า ยืนยันว่า รัฐบาล ฟังคณะกรรมการกฤษฎีกา อัยการสูงสุด ทำตามขั้นตอนต่างๆจนมาสู่บทสรุป ทั้งหมดนี้จะเอื้อใครหรือไม่ ต้องไปดูว่า เอื้อมาตั้งแต่รัฐบาลใด