"เฉลิม"ชี้ศึกซักฟอกแค่เริ่มต้นตามยุทธการอรุณรุ่งรอเวลา"จันทร์โอชา"ดับ

วันที่ 24 ก.พ. 2563 เวลา 18:02 น.
"เฉลิม"ชี้ศึกซักฟอกแค่เริ่มต้นตามยุทธการอรุณรุ่งรอเวลา"จันทร์โอชา"ดับ
"เฉลิม อยู่บำรุง"เผยพอใจการอภิปรายฯของฝ่ายค้าน ชี้เพิ่งเริ่มต้นเป็นเพียงแค่น้ำจิ้ม #ยุทธการอรุณรุ่งได้เกิดขึ้นแล้ว รอเพียงเวลาที่ “จันทร์โอชา” ดับเท่านั้น

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษ พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า รู้สึกพอใจกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม ได้อภิปรายฯ เกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขสัญญาร่วมทุนการบริหาร และดำเนินการศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ที่เอื้อประโยชน์ต่อพรรคพวก และกลุ่มทุนเดิมหรือไม่อย่างไร เพราะทำให้รัฐขาดรายได้ที่ควรจะได้รับ เพราะถ้าหากเปิดให้มีการประมูลก็จะมีเอกชนที่สนใจเข้าสู้ราคา จะทำให้รัฐได้รับประโยชน์จากการประมูลมากขึ้น และการที่คณะรัฐมนตรีในยุค คสช. มีมติให้บริษัทเดิมเป็นผู้บริหาร โดยดำเนินการตามสัญญาเดิมและเพิ่มระยะเวลาเป็น 50 ปีนั้น ถือได้ว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ อันมีเจตนาซ้อนเร้น แอบแฝงหรือมีการตอบแทนอะไรบางอย่างต่อกันหรือไม่

ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวว่า ยังมีกรณี บริษัทฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด จำกัด มีการหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร โดยจากการที่ยอดขายลดลงทำให้การยาสูบแห่งประเทศไทยส่งรายได้เข้าคลังเมื่อเทียบกับก่อนใช้บังคับพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต ในงบประมาณ 2560 ส่งรายได้เข้ารัฐ 8,816 ล้านบาท เมื่อใช้บังคับพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตส่งรายได้เข้ารัฐเพียง 184 ล้านบาท และในปีงบประมาณ 2562 ส่งรายได้เข้ารัฐ 151.32 ล้านบาท ดังนั้นจะเห็นได้ว่า รายได้ของการยาสูบแห่งชาติลดลงเป็นอย่างมาก ผลกำไรที่หายไปนี้ไปตกอยู่กับบุหรี่ต่างประเทศ อาจจะเป็นผลมาจากการแก้กฎหมาย ทำให้ธุรกิจของการยาสูบแห่งประเทศไทยประสบกับปัญหาการขาดทุนและเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนหรือไม่

อย่างไรก็ตาม การอภิปรายเพิ่งเริ่มต้น นี่เป็นเพียงแค่น้ำจิ้ม #ยุทธการอรุณรุ่ง ได้เกิดขึ้นแล้ว จึงรอเพียงแค่เวลาที่ “จันทร์โอชา” ดับเท่านั้น