พผ.หนุนแก้รธน.วันแมนวันโหวต

  • วันที่ 23 พ.ย. 2553 เวลา 20:19 น.

พรรคเพื่อแผ่นดินมีมติหนุนแก้รธน.ฉบับ102สส.ใช้ระบบเขตใหญ่เรียงเบอร์

นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง หัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน แถลงหลังการประชุมกรรมการบริหารพรรคว่า ที่ประชุมพรรคมีมติยืนในหลักการเดิมที่ร่วมลงชื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับ 102 ส.ส. เนื่องจากเห็นว่าสาระสำคัญของร่างก็ตรงตามกับร่างแก้ไขของรัฐบาลใน 2 มาตรา ส่วนการลงความเห็นจะรับ หรือไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใดนั้น จะมีการประชุมอีกครั้งในวันที่ 25 พ.ย.ก่อน การประชุมรัฐสภาลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
         
“ที่ประชุมพรรคเห็นด้วยกับการแก้ไขเขตเลือกตั้งแบบเขตใหญ่เรียงเบอร์ ให้เป็นวันแมนวันโหวต เพราะเห็นชัดเจนว่านักการเมืองระบบวันแมนวันโหวตเข้าถึงประชาชนได้รวดเร็ว และทั่วถึงกว่า” นายชาญชัยกล่าว

ข่าวอื่นๆ