เร่งเต็มสูบ!!ส.ว.มติเอกฉันท์ 215 เสียง ผ่านงบ63ฉลุย

วันที่ 14 ก.พ. 2563 เวลา 15:55 น.
เร่งเต็มสูบ!!ส.ว.มติเอกฉันท์ 215 เสียง ผ่านงบ63ฉลุย
วุฒิสภามติเอกฉันท์เห็นชอบร่างพรบ.งบ63"วิษณุ" ขอบคุณ ย้ำดำเนินการทุกอย่างด้วยความโปร่งใส

ที่ประชุมวุฒิสภา มีมติเอกฉันท์ เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปี 2563 ด้วยคะแนน 215 ต่อ 0 งดออกเสียง 6 หลังจากที่เห็นชอบไปแล้วเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา แต่ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเห็นว่ากระบวนการตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไม่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่การพิจารณาในวาระที่ 2-3 ของสภาผู้แทนราษฎร ทำให้วุฒิสภาต้องพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ใหม่

ทั้งนี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีซึ่งมารับฟังแทน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกวุฒิสภา ที่ดำเนินการผ่านร่างพระราชบัญญัตินี้อย่างรวดเร็ว พร้อมชี้แจงว่า วันนี้นายกรัฐมนตรีมีภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จ.นครราชสีมาจึงไม่ได้มารับฟังการพิจารณาด้วยตนเอง

ขณะเดียวกันหลังจากนี้สภาต้องเก็บร่างพ.ร.บ.งบประมาณดังกล่าวนี้ไว้อีก 3 วันและนายกรัฐมนตรีเก็บร่างพรบ.ฯนี้ไว้อีก 5 วัน ก่อนทูลเกล้าฯ แต่เนื่องจากงบประมาณปีนี้ล่าช้าจึงต้องใช้เงินจากงบประมาณกลาง 75% และโครงการต่างๆ ยังไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ แต่ตอนนี้ถือว่าเร็วกว่าที่คิด ทุกอย่างก็สามารถที่จะขยับเขยื้อนได้ ข้อเสนอของสมาชิกวุฒิสภา ล้วนอยู่ในนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้ว และให้ความมั่นใจว่าจะดำเนินการทุกอย่างด้วยความโปร่งใส

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต