เคลียร์ไม่สำเร็จ!"ชวน"รับญัตติถอด “เสรีพิศุทธ์” พ้นประธานกมธ.ปปช.

วันที่ 07 ก.พ. 2563 เวลา 11:41 น.
เคลียร์ไม่สำเร็จ!"ชวน"รับญัตติถอด “เสรีพิศุทธ์” พ้นประธานกมธ.ปปช.
ประธานสภา เคลียร์ กมธ. ป.ป.ช. ไม่สำเร็จ รับญัตติถอด “พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์” พ้นประธานเข้าสู่ระเบียบวาระ หลัง "ไพบูลย์" ไม่ยอมถอนญัตติ

เมื่อวันที่ 7 กพ. นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่นายไพบูลย์ นิติตะวัน กรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร (กมธ.ป.ป.ช.) เสนอญัตติด่วนให้สภาฯ มีมติถอดถอน พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส พ้นจากกรรมธิการ ป.ป.ช. โดยกล่าวหาว่ากระทำการล่วงละเมิดพระบรมราชวินิจฉัย กรณีการถวายสัตย์ปฏิญาณตนของนายกรัฐมนตรี ซึ่งฝ่ายเลขาเสนอความเห็นให้ประนีประนอม เพราะญัตติค่อนข้างแรง กระทบข้อตกลงของพรรค และไม่เคยมีมาก่อน ทั้งนี้ ประธานสภาฯ ไม่อยากเห็นความขัดแย้ง อยากให้ทำงานร่วมกันด้วยความราบรื่น เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน จึงสละเวลาเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมกรรมาธิการ ป.ป.ช. และเชิญ นายไพบูลย์ นิติตะวัน เจ้าของญัตติมาพูดคุย รวมทั้งพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เพื่อไกล่เกลี่ย แต่นายไพบูลย์ไม่ยอมถอนญัตติ จึงจำเป็นที่ประธานสภาฯ ต้องบรรจุเข้าสู่วาระการประชุม แต่ไม่นับเป็นญัตติด่วน เป็นญัตติธรรมดา และบรรจุในระเบียบวาระแล้ว อยู่ในลำดับ 113 ซึ่งจะต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะถึงญัตตินี้