อนค.แฉซ้ำคลิปส.ส.เสียบบัตรแทนกันชงตั้งกมธ.สอบสวนเอาผิดด่วน

วันที่ 30 ม.ค. 2563 เวลา 12:12 น.
อนค.แฉซ้ำคลิปส.ส.เสียบบัตรแทนกันชงตั้งกมธ.สอบสวนเอาผิดด่วน
อนาคตใหม่เสนอญัตติด่วนตั้งกมธ.ศึกษาเอาผิดส.ส.เสียบบัตรแทนกันหลังพบมีการฝากเสียบบัตรแทนกันเป็นประจำ

นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ รองโฆษกพรรคอนาคตใหม่ และนายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ ได้ร่วมกันแถลงเรื่องการเสนอญัตติด่วนให้สภาผู้แทนราษฏร ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อสอบสวน กรณีสมาชิกสภาผู้กดบัตรลงคะแนนแทนกันในการลงมติ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทั้งนี้ยังเปิดหลักฐานเพิ่มเติมเป็นคลิปวีดีโอ ในการเสียบบัตรแทนกันตั้งแต่มีการเปิดประชุมสภา

นายณัฐชา กล่าวว่า จากสถานการณ์รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ จะเห็นได้ว่ารัฐบาลกำลังพยายามทำทุกวิถีทาง เพื่อให้ได้มาซึ่งการชนะการโหวตในทุกญัตติ หากรัฐบาลยังไม่ใส่ใจกับเหตุการณ์เหล่านี้ ต่อไปประชาชนจะขนานนามได้ว่าเป็นรัฐบาลบัตรข้างมาก จากหลักฐานคลิปและภาพที่ตนนำมาแสดงนั้น เป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในช่วง พ.ร.บ.งบประมาณฯและก่อนช่วงพ.ร.บ.งบประมาณฯ ในการโหวต พ.ร.บ.ต่างๆ เป็นการแสดงให้เห็นว่า การเสียบบัตรแทนกัน การไม่เข้าประชุม การฝากบัตรไว้กับเพื่อสมาชิก นั้นเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ

ทั้งนี้ข้อบังคับของการประชุมสภาฯ ข้อที่ 80 วรรค 3 ได้กำหนดไว้ว่า การออกเสียงลงคะแนน จะทำแทนกันมิได้ เป็นการแสดงให้เห็นว่า สมาชิกที่กระทำการเหล่านี้ มิได้เกรงต่อกฎข้อบังคับ ที่บังคับใช้ในการประชุม

"การเสียบบัตรแทนกันของพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลมีปัญหาอย่างยิ่ง ตอนนี้พรรคอนาคตใหม่ได้ยื่นญัตติต่อประธานสภาผู้แทนราษฏร ให้ตรวจสอบและพิจารณาถึงกรณีการเสียบบัตรแทนกัน ว่าสุดท้ายแล้วจะต้องพิจารณาให้ผลออกมาเป็นอย่างไร ส.ส.ทั้งที่ฝากบัตรเพื่อน และที่รับบัตรเพื่อน ควรจะมีบทลงโทษอย่างไร" นายณัฐชา กล่าว

ด้าน นายธีรัจชัย กล่าวว่า การเสียบบัตรแทนกันนั้น ในเชิงของรัฐธรรมนูญบัญญัติเอาไว้ชัดเจนในมาตรา 120 ว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรต้องลงคะแนนได้เพียง 1 เสียงเท่านั้น ในการปฏิญาณตนตามมาตรา 114 ของรัฐธรรมนูญ ก็บอกเอาไว้ว่า ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จากข้อเท็จจริงที่เปิดหลักฐานมา หรือไม่ว่า สมาชิกฝ่ายรัฐบาลร้องเรียนกันเอง ทั้งหมดนี้เราต้องสอบหาว่าความจริงเป็นเช่นไร และวางมาตรการจะแก้ไขไม่ให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นได้อีกในอนาคต

"การออกกฎหมายโดยเฉพาะพ.ร.บ.งบประมาณฯ เป็นพ.ร.บ.สำคัญที่ฝ่ายนิติบัญญัติจะอนุมัติเงินฝ่ายบริหารและที่ไปใช้ทั้งประเทศ แต่รัฐบาลกลับใช้วิธีที่มิชอบ จะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ตามหลักฐานที่ปรากฏ เป็นส.ส.จากฝ่ายรัฐบาลทั้งสิ้น เหตุนี้พรรคอนาคตใหม่จึงจำเป็นต้องยื่นญัตติด่วนขอให้คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษากรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเสียบบัตรแทนกัน คาดว่าญัตติที่พรรคอนาคตใหม่ยื่นไป จะเข้าสภาในสัปดาห์หน้า จึงขอให้สื่อมวลชนและประชาชน ช่วยกันติดตามและจับตาดู เพื่อให้มาตรฐานการทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรนั้น เป็นมาตรฐานที่ดี และไม่ให้ฝ่ายรัฐบาลกระทำแบบนี้อีกต่อไป" นายธีรัจชัย กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต