'กรณ์ - ไวพจน์' สิ้นสุดสมาชิกภาพส.ส.

วันที่ 16 ม.ค. 2563 เวลา 17:05 น.
 'กรณ์ - ไวพจน์' สิ้นสุดสมาชิกภาพส.ส.
สภา แจ้งที่ประชุมสส.“กรณ์ จาติกวณิช - ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์” สิ้นสุดสมาชิกภาพ ทำสภาเหลือส.ส.497 คน องค์ประชุมกึ่งหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 249 คน

วันที่ 16 ม.ค.ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯ คนที่ 2 ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่อง ส.ส.ลาออก จากการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ด้วยนายกรณ์ จาติกวณิช ได้มีหนังสือขอลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของนายกรณ์ สิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (8) ของรัฐธรรมนูญ

ขณะเดียวกันสมาชิกภาพความเป็น ส.ส.ของพ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ สิ้นสุดลง ด้วยศาลจังหวัดพัทยา ได้อ่านคำพิพากษา ศาลฎีกาให้ลงโทษ พ.ต.ท.ไวพจน์ จำคุก 4 ปี ปรับ 200 บาท โดยไม่รอลงอาญา เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ พ.ต.ท.ไวพจน์ สิ้นสุดลง ตามมาตรา 101 (13) ของรัฐธรรมนูญ ดังนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ขณะนี้มีจำนวน 497 คน องค์ประชุมกึ่งหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 249 คน