"ธรรมนัส" โต้เตรียมของบทำ "หมอนยางประชารัฐ" แจงอยู่ระหว่างศึกษา

วันที่ 04 ม.ค. 2563 เวลา 19:09 น.
"ธรรมนัส" โต้เตรียมของบทำ "หมอนยางประชารัฐ" แจงอยู่ระหว่างศึกษา
"ธรรมนัส พรหมเผ่า"แจงคณะทำงานอยู่ระหว่างศึกษาการนำยางพารามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ยังไม่มีข้อสรุปและไม่ได้เตรียมของบทำโครงการหมอนยางพารา

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 63 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกระแสข่าวเเตรียมของบกลางเพื่อจัดทำโครงการหมอนยางพาราประชารัฐ 30 ล้านใบเพื่อแจกแก่ประชาชนและให้หน่วยราชการนำไปใช้

ร.อ. ธรรมนัส กล่าวว่า ไม่เคยให้สัมภาษณ์เรื่องดังกล่าวเนื่องจากอยู่ระหว่างมอบหมายคณะทำงานหาแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมซึ่งสั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานกับกระทรวงต่างๆ ซื้อยางพารามาแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะทำให้ราคายางพาราปรับสูงขึ้น

"ได้มอบหมายคณะทำงานศึกษาการนำยางพารามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และใช้ประโยชน์หลายรูปแบบ แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปว่า จะทำโครงการใดและใช้งบประมาณเท่าไรเนื่องจากการใช้งบประมาณแผ่นดินจะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้"ร.อ. ธรรมนัสกล่าว

ร.อ. ธรรมนัส กล่าวอีกว่า ได้เชิญผู้แทนสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางมาให้ข้อเสนอแนะเป็นระยะๆ หากวิธีการใดไม่เหมาะสมจะไม่ปฏิบัติอย่างเด็ดขาดเพื่อให้การใช้งบประมาณแผ่นดินมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งเกษตรกรและประชาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต