รัฐบาล โชว์ผลงาน 5 เดือน ครอบคลุม 3 ด้านหลัก คมนาคม-เกษตร-คนรายได้น้อย

วันที่ 30 ธ.ค. 2562 เวลา 11:45 น.
รัฐบาล โชว์ผลงาน 5 เดือน ครอบคลุม 3 ด้านหลัก คมนาคม-เกษตร-คนรายได้น้อย
โฆษกรัฐบาล เปิดผลงานเด่นรัฐบาล 5 เดือนแรก ครอบคลุม 3 ด้านหลัก คมนาคม-เกษตร-คนรายได้น้อย ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เมื่อวันที่ 30 ธค. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ผลงานเด่นของรัฐบาลในช่วง 5 เดือนแรกที่ทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นการทำงานที่ครอบคลุม 3 ด้านสำคัญ คือด้านการขยายโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม ซึ่งนับเป็นผลงานต่อเนื่องมาจากรัฐบาลที่แล้ว โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครที่จะทำให้ครอบคลุม อาทิเช่น สายสีน้ำเงิน (หัวลำโพง-บางแค, บางซื่อ-ท่าพระ) 14 กิโลเมตร สายสีเขียว (หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) 19 กิโลเมตร สายสีส้ม (ศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี) 22 กิโลเมตร สายสีแดงอ่อน (บางซื่อ-ตลิ่งชัน) 15 กิโลเมตร สายสีแดง (บางซื่อ-รังสิต) 26.3 กิโลเมตร สายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) 34.5 กิโลเมตร และสายสีเหลือง (ลาดพร้าว-สำโรง) 30 กิโลเมตร เมื่อรถไฟฟ้าเปิดใช้บริการครบทั้งหมด จะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางของคนกรุง ลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล นำไปสู่การลดมลพิษทางอากาศในที่สุด นอกจากนี้ได้เปิดทำการอาคารพักผู้โดยสารหลังที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา รองรับผู้โดยสารจากทั้งในและต่างประเทศได้ 3 -5 ล้านคนต่อปี และยังมีโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา จะยกระดับส่งเสริมการเชื่อมโยงการเดินทางสู่พื้นที่ EEC เพื่อส่งเสริมทั้งภาคการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมในพื้นที่ ทำให้เกิดการจ้างงานและการกระจายความเจริญสู่เศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่โดยรอบ EEC

ด้านสร้างรายได้เกษตรกร มีโครงการประกันรายได้สำหรับพืชเศรษฐกิจ เริ่มจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างตรงเข้าบัญชีเกษตรกรแล้ว และยังมีมาตรการคู่ขนานอุดหนุนปัจจัยการผลิตสำหรับชาวนาผู้ปลูกข้าว ช่วยเหลือค่าปลูก 500 บาทต่อไร่ ไม่เกิน 20 ไร่ต่อครัวเรือน ช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว 500 บาทต่อไร่ ไม่เกิน 20 ไร่ต่อครัวเรือน รวมตลอดถึงมาตรการสินเชื่อชะลอการขาย นโยบายรักษาเสถียรภาพราคาปาล์มน้ำมัน ด้วยการกำหนดให้น้ำมันไบโอดีเซลบี 10 เป็นน้ำมันดีเซลหมุนเร็วพื้นฐาน ได้ส่งผลให้ราคาปาล์มสูงขึ้น

และด้านมาตรการดูแลผู้มีรายได้น้อย ด้วยการลดค่าครองชีพผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยเหลือค่าใช้จ่าย ค่าเดินทางเดือนละไม่เกิน 500 บาท ค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเดือนละ 200-300 บาท คืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 5% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการ และอีก 1% โอนเข้ากองทุนการออมแห่งชาติในนามเจ้าของบัตรสวัสดิการเป็นต้น ขณะเดียวกันยังพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อย ผ่านการพัฒนาทักษะอาชีพ การหางานให้ทำ และการแก้ปัญหาหนี้นอก

นางนฤมล กล่าวอีกว่ารัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อยกระดับมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน พร้อมกับพัฒนาประเทศไปข้างหน้า ยังมีผลงานที่ปรากฎผลเป็นรูปธรรม และที่กำลังดำเนินงานอีกมาก รัฐบาลจะได้บอกเล่าสู่ประชาชนให้ได้รับรู้และติดตามอย่างต่อเนื่องต่อไปด้วย