ปชป.ปลื้มร่วมรัฐบาลลุงตู่ดันนโยบายประกันรายได้สำเร็จไม่ถึง 5 เดือน

วันที่ 27 ธ.ค. 2562 เวลา 14:09 น.
ปชป.ปลื้มร่วมรัฐบาลลุงตู่ดันนโยบายประกันรายได้สำเร็จไม่ถึง 5 เดือน
ที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคปชป.พอใจการเข้าร่วมรัฐบาลสามารถผลักดันนโยบายประกันรายได้สำเร็จใน 5 เดือนตามที่หาเสียงไวฝ้ เกษตรกรได้ประโยชน์ ยันปีหน้าดันราคาปาล์มสูงขึ้นแน่

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) เปิดเผยวา ผลการประชุม คณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ครั้งที่ 7/2562 ที่ประชุมรับทราบผลการปฏิบัติงานจากการที่คณะกรรมการบริหารพรรคฯ มอบให้ไปทำหน้าที่ในการร่วมรัฐบาล ในหลายเรื่องมีความคืบหน้าสามารถดำเนินนโยบายได้สัมฤทธิ์ผล โดยเฉพาะนโยบายประกันรายได้สินค้าเกษตรทั้ง 5 ชนิด คือ ยางพารา ข้าว ปาล์ม มันสำปะหลัง และข้าวโพด ที่ขับเคลื่อนโดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคฯ ซึ่งได้เข้าไปทำหน้าที่ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรครับทราบและแสดงความพอใจเป็นอย่างยิ่งที่นโยบายประกันรายได้ ซึ่งเป็นนโยบายของพรรคที่ได้ใช้หาเสียง ทั้ง นายจุรินทร์ และ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคได้นำไปขับเคลื่อนจนเกิดประโยชน์กับเกษตรกรทั่วประเทศ อันเป็นนโยบายที่มีส่วนสำคัญมากในการช่วยเหลือค่าครองชีพและเป็นการเติมรายได้ให้กับเกษตรกรในช่วงระยะเวลานับจากวันที่มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาวันที่ 25 ก.ค.2562 ถือว่าได้ทำสำเร็จเสร็จสิ้นและเป็นจริงภายในระยะเวลาไม่ถึง 5 เดือน สิ่งเหล่านี้ถือเป็นการย้ำในข้อเท็จจริงว่าการเข้าไปทำหน้าที่ด้วยการได้เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลสามารถ “ทำได้ไวและทำได้จริง”

อย่างไรก็ตาม หัวหน้าพรรค ได้กล่าวย้ำให้ที่ประชุมว่า ในปีหน้านี้นอกจากการเดินหน้าเพื่อจ่ายเงินส่วนต่างในโครงการประกันรายได้ตามงวดที่กำหนดไว้แล้ว ก็จะมีมาตรการเสริมด้านต่าง ๆ เพื่อผลักดันราคาสินค้าเกษตรทั้ง 5 ชนิดให้เติบโตอย่างยั่งยืน ที่เห็นชัดที่สุดคือขณะนี้มาตรการเสริมในเรื่องของปาล์มมีปรับตัวราคาสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นมาตรการติดตั้งมิเตอร์ถังวัดเก็บน้ำมันปาล์ม มาตรการป้องกันการลักลอบสวมสิทธิ์ มาตรการส่งเสริมการใช้ บี 10 ภาคบังคับและบี 20 เป็นทางเลือก มาตรการเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้ราคาปาล์มสูงขึ้นและมีความยั่งยืน