กกต.ประกาศรับรอง"สมศักดิ์ คุณเงิน"เป็น ส.ส.ขอนแก่นแล้ว

วันที่ 26 ธ.ค. 2562 เวลา 19:10 น.
กกต.ประกาศรับรอง"สมศักดิ์ คุณเงิน"เป็น ส.ส.ขอนแก่นแล้ว
กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งส.ส.ขอนแก่น เขต 7 "สมศักดิ์ คุณเงิน"ได้เข้าสภาเติมเสียงปริ่มน้ำให้รัฐบาล

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า กกต.มีมติประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.เขต 7 ขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง ที่นายสมศักดิ์ คุณเงิน จากพรรคพลังประชารัฐ ได้รับเลือกตั้ง โดยนายสมศักดิ์ สามารถเดินทางมารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้ง (สส.6/4) จากสำนักงาน กกต.เพื่อนำไปรายงานตัวต่อสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค.เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ

นำหรับ การเลือกตั้งดังกล่าวในวันที่ 22 ธ.ค.มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชี ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 132,063 คน มาแสดงตนจำนวน 81,063 คน คิดเป็นร้อยละ 61.38 บัตรเลือกตั้งที่ใช้และที่ใช้นับคะแนน จำนวน 81,063 บัตร เป็นบัตรดี 78,568 บัตร คิดเป็นร้อยละ 96.92 บัตรเสีย 1,680 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.07 บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด จำนวน 815 บัตร คิดเป็นร้อยละ 1.01

สำหรับ การเลือกตั้งครั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาแสดงตนขอใช้สิทธิน้อยกว่าในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 24 มี.ค.62 และไม่มีการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง แต่เมื่อพิจารณาจำนวนบัตรเสียแล้วพบว่า มีจำนวนน้อยกว่าในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 24 มี.ค. ที่มีบัตรเสีย 5,524 บัตร คิดเป็นร้อยละ 5.81 โดยในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีบัตรเสียเพียง 1,680 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.07 เท่านั้น