กกต.แจงผลเลือกตั้งซ่อมขอนแก่นคนใช้สิทธิ์61.38%

วันที่ 23 ธ.ค. 2562 เวลา 08:34 น.
กกต.แจงผลเลือกตั้งซ่อมขอนแก่นคนใช้สิทธิ์61.38%
กกต.ประกาศผลเลือกตั้งซ่อมขอนแก่น พปชร.40,252 คะแนน เพื่อไทย 38,010 คะแนน ผู้มาใช้สิทธิ 81,063 คน คิดเป็น 61.38% บัตรเสีย 1,680 บัตร คิดเป็น 2.07%

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่างลง ซึ่งได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 62

ผลคะแนนเลือกตั้งปรากฎว่า นายสมศักดิ์ คุณเงิน พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้รับคะแนนสูงสุดที่ 40,252 คะแนน , นายธนิก มาสีพิทักษ์ พรรคเพื่อไทย ได้รับคะแนน 38,010 คะแนน และนายสุทัศน์ ผลบุญ พรรคพัฒนาชาติ ได้รับคะแนน 306 คะแนน

สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 7 จ.ขอนแก่น มีผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง 132,063 คน โดยมีผู้มาใช้สิทธิ 81,063 คน คิดเป็น 61.38% แบ่งเป็น เป็นบัตรดี 78,568 บัตร คิดเป็น 96.32% , บัตรเสีย 1,680 บัตร คิดเป็น 2.07% และบัตรที่ไม่เลือกผู้สมัครรายใด 815 บัตร คิดเป็น 1.01%