โพลชี้ 5ปัญหาเศรษฐกิจรุมเร้า วอนรัฐคุมราคาสินค้า ลดค่าครองชีพ

  • วันที่ 17 พ.ย. 2562 เวลา 09:15 น.

โพลชี้ 5ปัญหาเศรษฐกิจรุมเร้า วอนรัฐคุมราคาสินค้า ลดค่าครองชีพ

เปิดผลโพลคนชี้ 5 ปัญหาเศรษฐกิจรุมเร้า "ข้าวของแพง ค่าครองชีพสูง" มาอันดับ1 วอนรัฐคุมราคาสินค้าลดค่าครองชีพ

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “การแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล ในสายตาประชาชน” โดยสำรวจกลุ่มตัวอย่าง จำนวนทั้งสิ้น 1,207 คน ระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2562 เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนจากกรณีสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ณ วันนี้ ได้สร้างความหนักใจให้กับประชาชนคนไทยอย่างมาก ซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้จะแก้ไขได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการบริหารของรัฐบาล และในปี 2563 ที่กำลังจะมาถึงประชาชนต่างก็มีความคาดหวังต่อการแก้ปัญหาของรัฐบาล และคาดการณ์ว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะเป็นไปในทิศทางใด สรุปผลได้ดังนี้

1. “5 อันดับ ปัญหาเศรษฐกิจ” ที่รุมเร้าประชาชน ณ วันนี้

อันดับ 1 ข้าวของแพง ค่าครองชีพสูง 65.54% สาเหตุจากสินค้ามีต้นทุนสูง ทุกอย่างปรับขึ้นราคา รัฐขึ้นภาษีสินค้าต่าง ๆ ทำให้มีราคาแพงขึ้น นายทุนเอารัดเอาเปรียบ ฯลฯ

วิธีแก้ไข คือ ควบคุมราคาสินค้า มีส่วนลดสำหรับประชาชน ลดราคาน้ำมัน ของกินของใช้ ดำเนินการกับผู้ที่เอารัดเอาเปรียบอย่างจริงจัง ฯลฯ

อันดับ 2 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศย่ำแย่ 39.19% สาเหตุจากรัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจยังไม่ค่อยได้ผล เงินบาทแข็ง ท่องเที่ยวซบเซา เศรษฐกิจโลกตกต่ำ ฯลฯ

วิธีแก้ไข คือ รัฐบาลแก้ปัญหาให้ตรงจุด มีนโยบายช่วยเหลือประชาชน ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์ ไม่ทุจริตคอรัปชั่น ฯลฯ

อันดับ 3 การว่างงาน ตกงาน 31.76% สาเหตุจากเศรษฐกิจไม่ดี ไม่มีงานทำ สถานประกอบการขาดทุนต้องปิดตัวลง ไม่มีเงินจ่ายค่าจ้าง คนงานถูกเลิกจ้าง ฯลฯ

วิธีแก้ไข คือ ไม่เลือกงาน ลดรายจ่าย หางานพิเศษทำ รัฐบาลมีนโยบายเร่งช่วยเหลือคนตกงาน ชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ฯลฯ

อันดับ 4 รายได้ลดลง เงินไม่พอใช้ 25.68% สาเหตุจากองค์กร สถานประกอบการมีกำไรลดลง ต้องลดรายจ่าย ให้ค่าตอบแทนลดลง ข้าวของแพง รายจ่ายสูง ฯลฯ

วิธีแก้ไข คือ ขึ้นเงินเดือน เพิ่มค่าแรง ลดความเหลื่อมล้ำ ลดภาษี ลดดอกเบี้ย ขยายเวลาชำระหนี้ ช่วยเหลือคนยากจน ฯลฯ

อันดับ 5 การส่งออก การค้าและการลงทุน 17.48% สาเหตุจากเศรษฐกิจโลกซบเซา ต่างชาติ ภาคเอกชนไม่กล้าลงทุน ส่งออก-นำเข้ามีปัญหา ค่าเงินบาทแข็งทำให้ได้กำไรลดลง ฯลฯ

วิธีแก้ไข คือ รัฐบาลต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติและนักลงทุน ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวม ฯลฯ

2. เรื่องที่ประชาชนอยากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือมากที่สุด คือ

อันดับ 1 ควบคุมราคาสินค้า ลดค่าครองชีพ ไม่ขึ้นภาษี 54.34%

อันดับ 2 แก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยเร่งด่วน สร้างงานสร้างรายได้ ขึ้นเงินเดือน 38.41%

อันดับ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 31.15%

3. ใคร? หรือ หน่วยงานใด? ที่ประชาชนคาดหวังให้เข้ามาช่วยเหลือ

อันดับ 1 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรีและผู้นำฝ่ายรัฐบาล 47.90%

อันดับ 2 กระทรวงต่าง ๆ เช่น กระทรวงการคลัง พาณิชย์ แรงงาน อุตสาหกรรม เกษตรฯ 32.84%

อันดับ 3 ฝ่ายค้าน พรรคเพื่อไทย พรรคอนาคตใหม่ 24.94%

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ