อนค.ใส่เกียร์ลุยเลิกบังคับเกณฑ์ทหาร ให้เหลือแต่สมัครใจ

วันที่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 19:20 น.
อนค.ใส่เกียร์ลุยเลิกบังคับเกณฑ์ทหาร ให้เหลือแต่สมัครใจ
อนาคตใหม่เดินหน้า ชงพ.ร.บ.แก้ไขเกณฑ์ทหาร เลิกบังคับเกณฑ์ทหาร เหลือแต่พวกสมัครใจลดอายุจาก 21 ปี เหลือ 18 ปี และให้เกณฑ์เฉพาะมีสงคราม

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. ที่รัฐสภา พล.ท.พงศกร รอดชมภู ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดน ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร แถลงว่า พรรคอนาคตใหม่ได้รวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอร่างแก้ไข พ.ร.บ.รับราชการทหาร (ฉบับที่...) พ.ศ... เพื่อที่จะแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.การรับราชการทหารเดิม ซึ่งประเทศไทยมีการเกณฑ์ทหารมาประมาณ 100 ปี ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงกันใหม่

ทั้งนี้ นโยบายนี้เป็นการปฏิรูประบบการรับราชการทหารของทหารกองประจำการ และการปฏิรูปกองทัพ โดยหลักเกณฑ์เราจะไม่แตะต้อง การเกณฑ์ทหารแบบเดิม แต่จะเปลี่ยนในประเด็นคือ 1.อายุคนเกณฑ์จาก 21 ปี มาเป็น 18 ปี 2.จะเกณฑ์เฉพาะช่วงที่มีภัยสงคราม เมื่อจะมีภัยสงครามคณะรัฐมนตรีมีอำนาจที่จะเรียกเกณฑ์ทหารได้ ซึ่งสามารถเกณฑ์ได้เพียง 1 ปี เท่านั้น คือ ฝึก 3 เดือนเป็นขั้นต้น ฝึกอีก 3 เดือนเป็นขั้นสูง และรอดูสถานการณ์อีก 6 เดือน ว่าจะมีสงครามต่อหรือไม่ และดำเนินการต่อไป

"หากเป็นภาวะปกติอย่างทุกวันนี้เราไม่อยากให้บุตรหลานที่ไม่มีความพร้อม มาถูกเกณฑ์ เราจะใช้การสมัครใจ โดยเราจะให้สิทธิการสมัครทั้งหญิง และชาย ทุกเพศ จนถึงอายุ 40 ปี และมีเงินเดือน สวัสดิการต่างๆ โดยเราจะเพิ่มการฝึก และการสร้างความชำนาญ จาก 2 ปี เป็น 5 ปี เป็นต้น สามารถลดงบประมาณ ทำให้เหลือไปเพิ่มเงินเดือนถึงสิบโทกองประจำการ ให้มีทุนการศึกษาเรียนต่อ และมีสวัสดิการให้แก่ครอบครัว รวมถึงการมีกองทุนให้สำหรับที่ออกไปประกอบอาชีพ"พล.ท.พงศกร กล่าว

พล.ท.พงศกร กล่าวอีกว่า อยากได้ทหารกองประจำการที่มีขีดความสามารถ และความรู้สูง ทำหน้าที่ป้องกันประเทศชาติ เกณฑ์ 5 ปี และสามารถต่อได้อีก 5 ปี แต่ถ้าใครไม่อยากจะต่อแล้ว ก็ขึ้นเป็นทหารกองประจำการปกติ คือ นายทหารประทวน และนายทหารสัญญาบัตรได้ต่อเนื่องไป จะจัดให้มีการสอบทุก 5 ปี และเกษียณที่อายุ 46 ปี เป็นต้น

"เราต้องการคนหนุ่ม คนสาว มาทำการรบ ต้องการป้องกันเหตุครหาที่บอกว่า เป็นทหารแล้วจะถูกละเมิดสิทธิ ถูกรังแก เราก็จะตั้งกติกาไว้ว่า ห้ามละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ห้ามนำทหารไปใช้ในภารกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานทหาร จะทำการฝึกรวมกลาง ให้มีผู้รับผิดชอบอยู่ที่ศูนย์กลาง ที่จะเข้าไปตรวจการฝึกทุกที่ เพื่อความมั่นใจว่า ทหารจะมีความปลอดภัย" พล.ท.พงศกร กล่าว

สำหรับประเด็นสุดท้ายคือ จะใช้ระยะเวลา 1 ปี ในการเปลี่ยนผ่าน โดยช่วงเวลานี้จะมีการทดแทนทหารใหม่ที่จะเข้าไปแทนทหารที่เกณฑ์ไปแล้ว จะมีการนิรโทษกรรมให้กับคนที่เคยหนีทหารก่อนที่กฎหมายจะใช้บังคับ และผู้ที่มี สด.43 ก็อาจจะเลิกใช้ เพราะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสมัครงานอีกต่อไปแล้ว เพราะจะมีแต่คนที่สมัครใจมาเป็นทหาร นี่คือหลักการใหญ่ๆ ที่จะแก้ไข พ.ร.บ.การเกณฑ์ทหาร

อย่างไรก็ตามอยากให้เข้าใจว่า ตอนหาเสียงมีพรรคการเมืองหลายพรรค สนับสนุนให้เลิกเกณฑ์ทหารไปในแนวทางเดียวกัน รอบนี้จึงอยากให้พรรคการเมืองที่สนใจนำเสนอ ร่างพ.ร.บ. มาประกบด้วยกันได้ ประชาชนต้องช่วยกันรณรงค์ว่า การเปลี่ยนแปลงมาถึงแล้ว การเกณฑ์ การบังคับ ที่ทำให้พ่อแม่พี่น้อง น้ำตาตก และการต้องพลัดพรากจากครอบครัวนั้นจะหมดไป ส่วนคนที่อยากจะเป็นทหารอาชีพ ก็เข้ามาด้วยความเต็มใจ นี่คือสิ่งที่ประเทศชาติควรจะเปลี่ยน

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต