2 ส.ว.ใหม่ร่วมประชุมวุฒิสภาครั้งแรกพร้อมปฎิญาณตนก่อนเข้าปฎิบัติหน้าที่

  • วันที่ 11 พ.ย. 2562 เวลา 20:34 น.

2 ส.ว.ใหม่ร่วมประชุมวุฒิสภาครั้งแรกพร้อมปฎิญาณตนก่อนเข้าปฎิบัติหน้าที่

2 ส.ว.ป้ายแดงเข้าร่วมประชุมวุฒิสภาครั้งแรก พร้อมกล่าวปฎิญาณตนก่อนเข้าปฎิบัติหน้าที่

เมื่อวันที่ 11 พ.ย.ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) มี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ และ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ เป็นสมาชิกวุฒิสภาคนใหม่ แทน พล.อ.อ. ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน และ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ที่พ้นจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา พร้อมกันนี้ พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ และ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ได้กล่าวปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกวุฒิสภา

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ ขณะที่ นายอภิชาติโตดิลกเวชช์ เคยเป็นอดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย

พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ