คลิปข่าว บุญจง-เกื้อกูลได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีแล้ว

วันที่ 17 พ.ย. 2553 เวลา 12:45 น.
นาย บุญจง วงศ์ไตรรัตน์ ได้ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อไปสมัครเลือกตั้งซ่อมส.ส. จ.นครราชสีมา เช่นเดียวกับนาย เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร ก็ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อที่จะไปลงสมัครเลือกตั้งซ่อมส.ส. จ.พระนครศรีอยุธยา