ปชป.เดินหน้าแก้ไขรธน. "จุรินทร์" ชี้ ต้องสะเดาะกุญแจ เปิดประตูความเป็นปชต.

  • วันที่ 02 พ.ย. 2562 เวลา 12:07 น.

ปชป.เดินหน้าแก้ไขรธน. "จุรินทร์" ชี้ ต้องสะเดาะกุญแจ เปิดประตูความเป็นปชต.

"จุรินทร์"ยันพรรคประชาธิปัตย์ เดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ ชี้ ต้องเริ่มที่สะเดาะกุญแจเปิดประตูไปสู่ประชาธิปไตย ย้ำเป็นนโยบายพรรคร่วม

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. ที่เมืองทองธานี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่สภาฯจะพิจารณาญัตติการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ในสมัยประชุมสมัยสามัญนี้ว่า เรื่องดังกล่าวอยู่ในวาระที่ 2 ที่สภาฯจะพิจารณา เรื่องนี้เป็นนโยบายที่พรรคประชาธิปัตย์มีส่วนผลักดันตั้งแต่ต้น ทั้งนี้ ต้องรอที่ประชุมสภาฯและที่ประชุมกรรมาธิการเมื่อมีการจัดตั้งแล้วว่าสุดท้ายความเห็นร่วมกันของสภาฯควรจะแก้ไขในประเด็นใดบ้าง แต่ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์มีแนวทางชัดเจนว่าเราอยากเริ่มต้นที่หมวดว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญนี้แก้ไขยากมาก ก็อยากเริ่มที่การสะเดาะกุญแจให้เปิดประตูไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยให้ได้เสียก่อน

เมื่อถามว่าท่าทีของพรรคร่วมรัฐบาลเหมือนมีพรรคประชาธิปัตย์พรรคเดียวที่เดินหน้าในเรื่องนี้ นายจุรินทร์ ตอบว่า เรื่องนี้มีความชัดเจนในตัวของมันอยู่แล้ว ในนโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภา แปลว่าพรรคร่วมรัฐบาลเห็นร่วมกันอยู่แล้วจึงไม่คิดว่าจะเป็นประเด็นที่น่ากังวลอะไร และเรื่องนี้ได้คุยกันในวิปรัฐบาล มีการประสานงานกันได้ด้วยดี แต่ถึงอย่างไรก็ต้องรอความเห็นของสภาฯนิดหนึ่งเพราะการแก้รัฐธรรมนูญจะดำเนินการลำพังพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งมันทำไม่ได้ต้องเป็นความเห็นร่วมของสภาทั้งสภาฯ เพราะการจะแก้ไขได้ต้องใช้เสียงจำนวนมากลำพังซีกรัฐบาลอย่างเดียวไม่สำเร็จ ต้องรอฝ่ายค้านและวุฒิสมาชิกด้วย

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ