“ภูมิใจไทย”ฉะยับประเทศมหาอำนาจไม่ควรแทรกแซงกดดันไทย

วันที่ 28 ต.ค. 2562 เวลา 10:55 น.
“ภูมิใจไทย”ฉะยับประเทศมหาอำนาจไม่ควรแทรกแซงกดดันไทย
“ภูมิใจไทย”ตอกกลับประเทศมหาอำนาจไม่ควรแทรกแซงหรือกดดันประเทศที่เล็กกว่า ผิดหลักบริหารเชิงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ยันการแบน 3 สารพิษยึดสุขภาพประชาชนเป็นหลัก

พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาได้ตัด GSP สินค้าไทยว่า ยังไม่มีความชัดเจนว่าตัด GSP เพราะการแบน 3 สารพิษ เนื่องจากให้เหตุผลว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย ยังไม่สามารถยกระดับสิทธิแรงงานให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล ซึ่งไม่ว่าจะตัดสินใจด้วยเหตุผลใด แต่การแบน 3 สารพิษได้สำเร็จ เพราะการทำงานอย่างเป็นเอกภาพของรัฐบาล สารดังกล่าว มีผลกระทบต่อสุขภาพคนไทยจริงๆ

พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ กล่าวว่า การตัดสิทธิ GSP ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ตนขอพูดในหลักการโดยไม่เจาะจงไปยังประเทศใดประเทศหนึ่ง ว่าหลักการบริหารประเทศในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ก่อนอื่นประเทศยักษ์ใหญ่ไม่ควรใช้วิธีการในเชิงแทรกแซง หรือกดดันการบริหารงานของประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะประเทศที่เล็กกว่า มีศักยภาพน้อยกว่า แต่ควรให้ความเคารพในการบริหารงานของประเทศไทย

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาเมื่อประเทศไทยตกอยู่ในภาวะอ่อนไหวทางการเมืองหลังการรัฐประหาร อยู่ในวิกฤต ก็ไม่เห็นประเทศยักษ์ใหญ่ยื่นมือเข้ามาช่วยอะไร มาถึงตอนนี้เมื่อไทยดำเนินการเพื่อประโยชน์ เพื่อคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี จึงอยากเห็นการสนับสนุนจากประเทศยักษ์ใหญ่ เรื่องที่มีผลกระทบชีวิตประชาชนไม่ควรนำมาเป็นข้อได้เปรียบเสียเปรียบกัน ซึ่งการบริหารงานเชิงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ต้องรู้จักได้ รู้จักเสีย