"อนุทิน" ยก "หมอเลี๊ยบ" กำลังสำคัญขับเคลื่อนระบบสาธารณสุข

  • วันที่ 26 ต.ค. 2562 เวลา 11:40 น.

"อนุทิน" ยก "หมอเลี๊ยบ" กำลังสำคัญขับเคลื่อนระบบสาธารณสุข

อนุทิน ชาญวีรกูล โพสต์เฟซบุ๊ก ยก "หมอเลี๊ยบ"เปรียบแพทย์อาสา เป็นมันสมอง - กำลังสำคัญขับเคลื่อนระบบสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 26 ตค. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โพสต์เฟซบุ๊ก "อนุทิน ชาญวีรกูล" ระบุว่า "แพทย์อาสา

นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีตรองนายกรัฐมนตรี ผู้ผลักดันระบบสาธารณสุขไทย สู่มิติใหม่ "30บาทรักษาทุกโรค" เมื่อ 18 ปีที่แล้ว และพัฒนามาเป็น หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ในวันนี้ กลับมาร่วมงานกับกระทรวงสาธารณสุข อีกครั้ง ในฐานะผู้รับเชิญมาให้คำปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นพ.สุรพงษ์ เป็นมันสมอง และเป็นหัวเรี่ยวหัวแรง ที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท และตั้งใจมากที่จะมาช่วยกันขับเคลื่อนงานบริการประชาชน ของกระทรวงสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โครงการผู้ป่วยรับยาที่ร้านยา เพื่อลดความแออัดและเวลารอคอย ที่โรงพยาบาลโครงการพัฒนาห้องฉุกเฉิน ให้เป็นพื้นที่รองรับผู้ป่วยฉุกเฉิน จริงๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลจตุรทิศ 5 จังหวัด รอบกรุงเทพมหานคร ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และ นครปฐม ทั้งบุคลากร อาคาร และ เครื่องมือแพทย์ เพื่อให้บริการประชาชน ได้ดีขึ้น มากขึ้น เป็นแนวทางการลดความแออัดของโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ โครงการพัฒนางานบริการ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

เหล่านี้ เป็นโครงการสำคัญ ที่จะปรับ ปรุง และพัฒนางานบริการประชาชนของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ยังมีอีกหลายงานที่นพ.สุรพงษ์ กับ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานกระทรวงสาธารณสุข กำลังช่วยกันคิด ช่วยกันทำ เพื่อประโยชน์ของประชาชน

แม้กฎหมายจะปิดกั้นไม่ให้ท่านมีตำแหน่งทางการเมือง แต่กฎหมายไม่สามารถห้ามความปรารถนาดีที่ท่านมีต่อประเทศชาติและประชาชน ได้

คนที่มีที่มาจากประชาชน ก็คิดทำงานตอบแทนประชาชน อยู่ร่ำไป"

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ