"เทพไท"ยื่นจุรินทร์เรียกประชุมปชป.ตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางแก้รธน.

วันที่ 22 ก.ย. 2562 เวลา 20:18 น.
"เทพไท"ยื่นจุรินทร์เรียกประชุมปชป.ตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางแก้รธน.
"เทพไท"เตรียมทำหนังสือยื่น "จุรินทร์" เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารประชาธิปัตย์ เพื่อพิจารณาตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางแก้รัฐธรรมนูญ

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงความเคลื่อนไหวในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ ว่า ช่วงนี้เป็นการปิดสภาผู้แทนราษฎร ไม่มีการนัดประชุม ส.ส.ของพรรค ทำให้ไม่สามารถเสนอประเด็นการเมืองต่างๆให้ที่ประชุมส.ส.เห็นชอบได้ ตนเองจึงจำเป็นต้องทำหนังสือยื่นต่อ หัวหน้าพรรคเพื่อเรียกประชุม คณะกรรมการบริหารพรรค เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่ง มีหน้าที่ศึกษาปัญหา และแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์

คณะทำงานขุดนี้จะได้รวบรวมประเด็นปัญหา และหาแนวทางแก้ไข รวมถึงวิเคราะห์สภาพการเมือง และความเป็นไปได้ในการแก้ไข และนำเสนอข้อมูลทั้งหมดต่อที่ประชุม ส.ส.ของพรรค เพื่อจะได้นำไปเป็นข้อมูลในการอภิปราย ตอนพิจารณาญัตติด่วน แต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในสมัยประชุมหน้า ประมาณเดือนพฤศจิกายน ที่จะถึงนี้

"อยากเห็นคณะทำงานชุดนี้ประกอบด้วยบุคลากรของพรรค ที่หลากหลาย มีทั้ง ส.ส.รุ่นใหญ่ รุ่นกลาง และคนรุ่นใหม่ เช่น ตัวแทนสมาชิกรุ่นใหญ่ นายบัญญัติ บรรทัดฐาน นายสุทัศน์ เงินหมื่น นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ คนรุ่นกลาง เช่นนาย กนก วงษ์ตระหง่าน นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส่วนคนรุ่นใหม่ อยากได้สมาชิกกลุ่มนิวเด็มเข้ามาร่วมด้วย จะทำให้คณะทำงานขุดนี้มีความสมบูรณ์ มีทั้งผู้หญิงผู้ชาย หลากหลายวัย หลากหลายความคิดด้วย"

"ผมขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายมีความจริงจัง และจริงใจต่อการแก้ไขปัญหารัฐธรรมนูญ ใช้ระยะเวลาที่เหลืออยู่ก่อนการเปิดสมัยประชุมสามัญครั้งที่2 ได้มีข้อสรุปและตกผลึกทางความคิดในส่วนของพรรคการเมืองต่างๆด้วย"นายเทพไทกล่าว