ศาลรธน.รับวินิจฉัย "สิระ"ใช้ตำแหน่งแทรกแซงข้าราชการ

วันที่ 18 ก.ย. 2562 เวลา 17:42 น.
ศาลรธน.รับวินิจฉัย "สิระ"ใช้ตำแหน่งแทรกแซงข้าราชการ
ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยปม "สิระ เจนจาคะ" ใช้ตำแหน่ง ส.ส. ก้าวก่ายแทรกแซงข้าราชการ

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 62 ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย กรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพของนายสิระ เจนจาคะ ส.ส. สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 185 (1) หรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า ส.ส.จนวน 57 คน ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวน ส.ส.ทั้งหมด เข้าชื่อร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้ร้อง ขอให้ส่งคำร้องให้วินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของนายสิระ เนื่องจากใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็น ส.ส.กระทำการก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองในการปฎิบัติราชการหรือการดำเนินงานในหน้าที่ประจำของข้าราชการ ซึ่งเป็นเหตุให้สมาชิกภาพ ส.ส.ของนายสิระสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 185 (1)

คำร้องเป็นไปตามรัฐธรรมนุญ มาตรา 82 วรรคหนึ่ง ประกอบพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 7 (5) จึงมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ พร้อมส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้องเพื่อยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต