โปรดเกล้าฯแต่งตั้งทหารปี62 “มานัต” นั่ง ผบ.ทอ.

วันที่ 07 ก.ย. 2562 เวลา 20:59 น.
โปรดเกล้าฯแต่งตั้งทหารปี62 “มานัต” นั่ง ผบ.ทอ.
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สำนักนายกฯ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการ จำนวนทั้งสิ้น 871 นาย

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการ สนองพระเดชพระคุณ จำนวนทั้งสิ้น 871 นาย

ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

สำหรับตำแหน่งสำคัญๆที่น่าสนใจอาทิ

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.กู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ผู้ช่วยผบ.ทบ.) เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.อนุชิต อินทรทัต ผอ.สำนักงบประมาณกระทรวงกลาโหม เป็นจเรทหารทั่วไป พล.อ.นภณต์ สร้างสมวงษ์ ผอ.ศูนย์การอุสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก และอดีตรองโฆษกประจำนักนายกรัฐมนตรียุครัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นผอ.สำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ ผอ.สำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม และโฆษกกระทรวงกลาโหม เป็นเจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงกลาโหม

กองทัพบก พล.อ.จักรชัย โมกขะสมิต ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก เป็นประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก พล.ท.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นผู้ช่วยผบ.ทบ. พล.ท.สุนัย ประภูชะเนย์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (ผบ.นสศ.) เป็นผู้ช่วยผบ.ทบ. พล.ท.ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพน้อยที่ 1 เป็นแม่ทัพภาคที่ 1

กองทัพเรือ พล.ร.อ.ช่อฉัตร กระเทศ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เป็นรองผู้บัญชาการทหารเรือ พล.ร.อ.สมชาย ณ บางช้าง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็นประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน เสนาธิการทหารเรือ เป็นผู้ช่วยผบ.ทร. พล.ร.ท.สิทธิพร มาศเกษม ผบ.ทัพเรือภาคที่ 3 เป็นเสนาธิการทหารเรือ พล.ร.ท.ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผบ.ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผบ.กองเรือยุทธการ

กองทัพอากาศ พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ เสนาธิการทหารอากาศ ขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศ พล.อ.อ.วีรพงษ์ นิลจินดา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็นรองผบ.ทอ. พล.อ.ท.ธรินทร์ ปุณศิ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นผู้ช่วยผบ.ทอ. พล.อ.ท.สิทธิชัย แก้วบัวดี รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นผช.ผบ.ทอ. พล.อ.ท.สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นเสนาธิการทหารอากาศ

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/224/T_0001.PDF