ชาวบ้านอ่วม! รัฐบาลสั่งรีดภาษีเข้าคลังเพิ่ม

วันที่ 26 ส.ค. 2562 เวลา 19:18 น.

PostToday Podcast BigTalkBigStory Ep.46

รัฐบาลสั่งกรมสรรพากรต้องเก็บภาษีปี 2563 ให้ได้ 2.11 ล้านล้านให้เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ เพื่อให้ประเทศมีเงินเพียงพอรองรับการลงทุน ขณะที่กรมสรรพกรเตรียมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บให้เป็นไปตามเป้าหมายแล้ว

***************************

รับฟังเฉพาะเสียงได้ที่ soundcloud PostToday