สุดปลื้มร.10 ทรงรับอุปการะเกรทเดน "กรณ์" จ่อชงแก้กม.ดูแลสัตว์

วันที่ 23 ส.ค. 2562 เวลา 09:20 น.
สุดปลื้มร.10 ทรงรับอุปการะเกรทเดน "กรณ์" จ่อชงแก้กม.ดูแลสัตว์
กรณ์โพสต์ สุดปลื้มในหลวง ร.10 ทรงรับเกรทเดนถูกปล่อยรอวันตายไว้ในพระบรมราชนุเคราะห์ เตรียมเสนอแก้กม.ดูแลสัตว์ ชี้ต้องครอบคลุมธุรกิจเพาะพันธุ์สัตว์

ตามที่มีข่าวก่อนหน้านี้ว่ามีผู้พบสุนัขเกรทเดนที่ฟาร์มแห่งหนึ่ง โดยปล่อยทิ้งให้ผอมโซจนเหลือแต่กระดูก เหตุเพราะฟาร์มไม่สามารถขายได้จึงปล่อยสุนัขรอวันอดตายไปเอง กระทั่งได้รับความช่วยเหลือ ล่าสุดวานนี้ (20 สิงหาคม)  เพจ WATCHDOG THAILAND (WDT) ได้โพสต์ข้อความถึงความคืบหน้าในการช่วยเหลือสัตว์ทั้งหมดว่  า “ WDT และกรมปศุสัตว์รับพระบรมราชโองการอันสุดซาบซึ้ง ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมอบหมายผู้แทนพระองค์ประสานขอเข้ารับอุปการะเกรทเดน 13 ชีวิต ที่กองสวัสดิภาพสัตว์ฯ ศูนย์ราชการจังหวัดปทุมธานี

จากกรณีดังกล่าว นายกรณ์ จาติกวณิช ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก ส่วนตัว Korn Chatikavanij โดยระบุว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมอบหมายผู้แทนพระองค์ประสานเข้ารับอุปการะสุนัขพันธุ์เกรทเดน 13 ชีวิตที่ได้รับการช่วยเหลือ หลังจากถูกทิ้งจนมีสภาพร่างกายผอมโซหนังหุ้มกระดูก ขาดสารอาหารรุนแรง โดยจะย้ายมาที่โรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตรศาสตร์เหตุเกิดจากฟาร์มสุนัขขาดมาตรฐานและจริยธรรมในการดำเนินกิจการ

“ผมในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรมีหน้าที่เสนอแนวทางการป้องกันไม่ให้เหตุเช่นนี้เกิดขึ้นอีก เราจึงเตรียมนำเสนอ “การแก้ไขกฎหมายป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 2557” จะต้องมีการขยายเพื่อให้ครอบคลุมการทำธุรกิจเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงโดยเร็ว”

จากการศึกษากฎหมายในลักษณะนี้ในต่างประเทศ ผมคิดว่าประเทศไทยของเรา ควรต้องมีการกำกับดูแลในเรื่องการซื้อขายสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะในแง่การประเมินความพร้อมของผู้ซื้อ ทั้งในแง่ความสามารถในการเลี้ยงดู ความตั้งใจที่แท้จริงในการเลี้ยงดู และรวมไปถึงความพร้อมทางสภาพแวดล้อมที่บ้านผู้ต้องการเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ

ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดระเบียบการซื้อขายสัตว์เลี้ยง โดยมุ่งเน้นการพัฒนา ยกระดับมาตรฐานผู้ขาย เช่น ฟาร์มเพาะเลี้ยง ฟาร์มจัดจำหน่าย ร้านค้าทั่วไป เป็นต้น

ด้วยการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพและการดำเนินงานของฟาร์มสัตว์เลี้ยง โดยมีการออกใบอนุญาต กำหนดมาตรฐาน ตั้งแต่การผสมพันธุ์เพื่อจำหน่าย กำหนดให้มีระบบในการดูแลสัตว์เพื่อการผสมพันธุ์และรอขายที่เหมาะสม มีสภาพแวดล้อมการเลี้ยงดูที่ถูกสุขลักษณะ มีการฉีดวัคซีนเพื่อควบคุมและป้องกันโรคในเบื้องต้น

เราเห็นว่ากฎหมายจะต้องครอบคลุมประเด็นพื้นฐานเหล่านี้ ได้แก่1. ที่พักอาศัยที่เหมาะสมของสัตว์เลี้ยง2. อาหาร นํ้าดื่ม ที่นอนของสัตว์เลี้ยง3. มาตรการการป้องกันสัตว์เลี้ยงจากเหตุ4. ปริมาณครั้งการผสมพันธุ์สัตว์ ฯลฯ

รวมถึงการให้ความรู้ฟาร์มในการสร้างระบบติดตามสัตว์เลี้ยงที่ขายออกไป การกำหนดให้ฟาร์มมีหน้าที่ในการประเมินความเหมาะสมของผู้ซื้อ และการขึ้นทะเบียนสัตว์ก่อนขาย

ผมเป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่าสังคมที่น่าอยู่คือสังคมที่รักสัตว์ มนุษย์เราหากินกับสัตว์ได้ แต่เราเองต้องไม่ทำตัวป่าเถื่อน ไร้ศีลธรรม โดยหวังกำไรอย่างเดียว

(ส่วนในภาพคือสุนัขพันธุ์ Great Dane ตัวหนึ่งที่ทีมงานได้ช่วยจากนํ้าที่ท่วมกรุงเทพฯ ปี 2554 และเราได้เอามาดูแลร่วมกับสัตว์เลี้ยงอีก 500 ชีวิตที่ประปาแม้นศรี)