อนาคตใหม่ แถลงทั้งน้ำตา สภาตีตกกมธ.หลากหลายทางเพศ

  • วันที่ 22 ส.ค. 2562 เวลา 15:53 น.

อนาคตใหม่ แถลงทั้งน้ำตา สภาตีตกกมธ.หลากหลายทางเพศ

สส. อนาคตใหม่ แถลงทั้งน้ำตา หลัง มติสภา 365 ต่อ 101 เสียง ไม่เห็นชอบ แยก กมธ.หลากหลายทางเพศ ลั่นไม่หมดหวัง เดินหน้าตั้งอนุกรรมการเพื่อทำงานเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ

เมื่อวันที่ 22 ส.ค. ที่รัฐสภา เกียกกาย มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธาน เพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. …. ต่อจากการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ในข้อที่ 90 หมวด 5 ว่าด้วยกรรมาธิการ ที่กำหนดให้มีจำนวนคณะกรรมาธิการสามัญ จำนวน 35 คณะ แต่ น.ส.ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ แปรญัตติขอเพิ่มเป็น 36 คณะ โดยเสนอให้มีคณะกรรมาธิการผู้มีความหลากหลายทางเพศ แยกออกมาจากคณะกรรมาธิการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งผลปรากฏว่า ที่ประชุมไม่เห็นชอบกับคำแปรญัตติของ น.ส.ณธีภัสร์ ด้วยคะแนน 365 ต่อ 101 และงดออกเสียง 13 ส่งผลให้กรรมาธิการวิสามัญ จะมีจำนวน 35 คณะตามร่างเดิม

ต่อมา นายธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ แถลงทั้งน้ำตา ว่า ขอขอบคุณจากใจ เพราะหน้าที่หลักของตนและเพื่อนสมาชิก LGBT  คือ การสร้างความเข้าใจกับสังคมต่อคนหลากหลายทางเพศในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง ที่ถูกโกงความเป็นมนุษย์ตลอดจนฆ่าตัดตอนความฝัน และเป้าหมายหลัก คือ การจัดตั้งกรรมาธิการฯ ดังกล่าว แม้ผลออกมาจะไม่สำเร็จ ก็ดีใจมาก ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สัมฤทธิ์ผล ถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการเมืองไทย และรัฐสภาไทย ทั้งนี้มี ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ที่เห็นด้วยจำนวน 70 เสียง และต้องขอบคุณเพื่อนสมาชิกพรรคอื่นที่ลงคะเเนนให้

“พวกเราขอบอกกับคนไทยและประชาชนที่มีความหลากหลายทางเพศว่ากลุ่มได้พยายามที่สุดแล้วที่จะสร้างที่ยืนให้ทุกคนเห็นคุณค่าของคนหลากหลายทางเพศ ที่ผ่านมาพยายามไปคุยกับ ส.ส.พรรคอื่นที่เคยหาเสียงไว้ ซึ่งหวังว่าจะได้เสียงมากกว่านี้ และไม่อยากให้ผิดหวังในตัวพวกเรา เรื่องของคนหลากหลายทางเพศถือเป็นปัญหาปากท้องของประชาชน ขอย้อนถามว่า 7 ล้านคนเหล่านี้ ไม่ใช่คนหรือ ไม่มีสิทธิในการดำเนินชีวิตหรืออย่างไร และเชื่อมั่นว่าหากรัฐปลดปล่อยเสรีภาพให้กลุ่มคนเหล่านี้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ เศรษฐกิจก็จะดีขึ้นแน่นอน” นายธัญญ์วาริน กล่าว

ด้านนายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่าภารกิจยังไม่หมด ไม่ใช่วันที่สิ้นหวัง แต่ถือเป็นจุดเริ่มต้น โดยหลังจากนี้จะต้องเดินหน้าต่อ โดยจะเร่งตั้งอนุกรรมการเพื่อทำงานเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ และยกร่างกฎหมายสมรส โดยแก้ประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ 1448 ให้การสมรสเท่าเทียมกันทุกเพศ ไม่ใช่เฉพาะชาย-หญิง

ภาพ อสมท.

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ