ไม่ต้องรอให้สั่ง! "บิ๊กตู่"กำชับผู้ว่าฯช่วยชาวบ้านเดือดร้อนจากภัยแล้งทันที

  • วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 14:22 น.

ไม่ต้องรอให้สั่ง! "บิ๊กตู่"กำชับผู้ว่าฯช่วยชาวบ้านเดือดร้อนจากภัยแล้งทันที

นายกฯประชุม ผู้ว่าฯ 20 จังหวัดภาคอีสาน กำชับให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยแล้งทันที อย่ารอให้นายกรัฐมนตรีสั่งการ

เมื่อวันที่ 19 ส.ค.62 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 จังหวัด เพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์ การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ผู้ว่าราชการจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวมอบนโยบายเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการ และหัวหน้าส่วนราชการเร่งดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ อะไรที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ต้องเร่งดำเนินการทันที อย่ารอให้นายกรัฐมนตรีสั่งการ หรือให้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ก่อนค่อยลงมือทำ โดยเฉพาะปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมถึงตามสถานที่ราชการต่างๆ จะต้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน สำหรับงบประมาณนั้น นายกรัฐมนตรีกล่าวเน้นย้ำว่า รัฐบาลจะใช้งบประมาณเท่าที่จำเป็นให้เกิดประโยชน์ที่สุด ขอให้จัดปรับแผนงบประมาณที่ยังไม่ได้ใช้มาแบ่งทำโครงการเร่งด่วนก่อน ส่วนการจัดทำแผนของบประมาณปี 63 นั้น ขอให้ส่วนราชการจัดทำแผนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนสิงหาคมนี้

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดจัดหาแหล่งพักน้ำ โดยได้เสนอโครงการขุดบ่อแลกดิน เพื่อเก็บน้ำไว้ในบ่อของชาวนา แก้ไขปัญหาการขาดน้ำช่วงฤดูแล้ง พร้อมกับกำชับให้ทำความเข้าใจกับเกษตรกรถึงโครงการดังกล่าวให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง

ในส่วนเรื่องงบประมาณที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัดเสนอขอรับงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งนั้น นายกรัฐมนตรีเห็นชอบรับหลักการ เพื่อนำไปหารือกับคณะรัฐมนตรีในการพิจารณางบกลางสนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อไป

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ