"ช่อ"เดินสายเมืองเลย รณรงค์แก้รัฐธรรมนูญ

วันที่ 18 ส.ค. 2562 เวลา 17:44 น.
"ช่อ"เดินสายเมืองเลย รณรงค์แก้รัฐธรรมนูญ
"ช่อ พรรณิการ์" นำคณะทำงานพรรคอนาคตใหม่บุก "เลย" รณรงค์แก้รัฐธรรมนูญ พร้อมเสนอกรอบฉันทามติ 4 ข้อชี้เป็นทางรอดของสังคมไทย

น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ และนายอภิชาติ ศิริสุนทร ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ นำคณะทำงานพรรคอนาคตใหม่จังหวัดเลย จัดกิจกรรม "สร้างฝันวันใหม่ อนาคตใหม่จังหวัดเลย" ที่ร้านกาแฟในอ.เมือง จ.เลยเพื่อเสวนาถึงปัญหาในพื้นที่และร่วมรณรงค์?แก้ไขรัฐธรรมนูญ?ในแคมเปญ "จินตนาการใหม่ ข้อตกลงใหม่ รัฐธรรมนูญใหม่" ที่ทางพรรคอนาคตใหม่เปิดแคมเปญมาตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. ที่ผ่านมา

น.ส.พรรณิการ์ กล่าวว่า รัฐธรรมนูญ? ฉบับปี 2560 ถูกเขียนไว้ไม่ให้สามารถ?แก้ไขได้ในรัฐสภาโดยง่าย ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญ?ที่มาจากการยึดอำนาจ และไม่ยึดโยงกับประชาชน จึงต้องการรัฐธรรมนูญ?ที่รับใช้ประชาชนโดยแท้จริง เพื่อหาข้อตกลงการอยู่ร่วมกันในสังคม เราเคยมีรัฐธรรมนูญ?ที่ยึดโยงกับประชาชนเมื่อปี 2540 ซึ่งรัฐธรรมนูญ?ฉบับนั้นเกิดจากฉันทามติของประชาชน แต่สุดท้ายก็ถูกฉีกและยกเลิกด้วยคณะรัฐประหารที่เรียกตัวเองว่า คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 และจากปี 2540 สมาชิกวุฒิสภา? มีการเลือกตั้งมาโดยตลอด แต่รัฐธรรมนูญ?ฉบับ 2560 นี้ สมาชิกวุฒิสภา? มาจากการแต่งตั้งและยังสามารถมีสิทธิเลือกนายกรัฐมนตรี?ในสภาฯได้อีกด้วย

"สิ่งสุดท้ายเราต้องการให้ทหารกลับเข้ากรมกอง เพราะทหารเป็นต้นเหตุหลักหากทหารเข้ามาแทรกแซง?การเมือง จะทำให้ประเทศไทยไม่ก้าวไปข้างหน้า และชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนจะเดือดร้อนอย่างทุกวันนี้" น.ส.พรรณิการ์? กล่าว

น.ส.พรรณิการ์? กล่าวต่อว่า ตลอดระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมามีรัฐประหาร? 2 ครั้ง เรามีรัฐธรรมนูญ? 4 ฉบับ เกิดขความขัดแย้งทางการเมืองลงไปทุกพื้น เราปล่อยให้ประเทศไทยคิดหล่มอยู่สภาพแบบนี้ไม่ได้อีกแล้ว หากแต่เรายังตกลงกันไม่ได้ว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างไร รัฐธรรมนูญ ฉบับ?ปี 2560 เป็นเหมือนระเบิดเวลา ทำให้สังคมไทยขัดแย้งกันมากขึ้น เราจึงจะต้องหยุดระเบิดเวลาอันนี้ก่อนที่มันจะระเบิด พรรคอนาคตใหม่ เสนอต่อสังคมถึงกรอบฉันทามติ 4 ข้อกว้างๆ ได้แก่

1.ประชาธิปไตยอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน 2.มีพระมหากษัตริย์?เป็นประมุข มีพระราชฐานะอยู่เหนือความขัดแย้งทางการเมือง 3.มีระบบรัฐสภาที่แสดงออกซึ่งเจตจำนงของประชาชนอย่างแท้จริง มีรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ 4.มีนิติรัฐ? สิทธิเสรีภาพของประชาชนได้รับความคุ้มครอง มีระบบตรวจสอบการใข้อำนาจ การแสวงหาฉันทามติครั้งใหม่นี้ ไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นทางรอดของสังคมไทย ส่วนช่องทางแรกที่ประชาชนคนมีส่วนร่วมลงฉันทามติ แก้ไขรัฐธรรมนูญ? ในแคมเปญ "จินตนาการ ข้อตกลงใหม่ รัฐธรรมนูญ?ใหม่" ได้ที่เพจเฟซบุ๊ค? New consensus Thailand” น.ส.พรรณิการ์ กล่าว

ด้าน นายอภิชาติ ศิริสุนทร? ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่กล่าวว่า สำหรับประเทศไทยเรานั้น ชัดเจนว่า มีกลุ่มคนเพียงน้อยนิดที่ได้ประโยชน์จากโครงสร้างสังคมและการเมืองแบบนี้ โครงสร้างสังคมที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำกว้างขาวงขึ้นอยู่เรื่อยๆ ตนคิดว่า เราควรจะใช้สิทธิของความเป็นประชาขนในประเทศนี้ สร้างประเทศนี้ไปตามจินตนาการ?ของประชาชน

ดังนั้น พรรคอนาคตใหม่ จึงได้รวมตัวจากกลุ่มคนที่หลากหลาย โดยมองเห็นถึงปัญหาดังกล่าว เพื่อสร้างพรรคการเมือง ที่มีทิศทางแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน ซึ่งต้องไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งเป็นเจ้าของพรรค ประชาชนทุกคนที่มีความคิดความเห็นร่วมกันคือเจ้าของพรรคที่แท้จริง และตนเชื่อว่าการกระจายอำนาจคืนท้องถิ่น จะทำให้ประชาธิปไตยกินได้ นั่นคือการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆต้องเป็นคนจัดการ เพราะไม่มีใครรู้ต้นตอของปัญหาอย่างลึกซึ้งเท่ากับคนในท้องที่ ตนไม่เชื่อว่ารัฐบาล?ส่วนกลางจะรู้ปัญหาท้องถิ่นของพี่น้องประขาชนทุกมิติ และไม่เชื่อว่ารัฐบาลส่วนกลางจะแก้ไขปัญหา เนื่องจากรัฐบาลไม่มีกลไกเข้าถึงปัญหาได้ทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต