คลิปข่าว พรรคภูมิใจไทยย้ำให้รอมติพรรคฯ

วันที่ 13 พ.ย. 2553 เวลา 08:27 น.
นายกรัฐมนตรีมีความพยามเรียกร้องให้พรรคร่วมรัฐบาลอยู่ในบรรทัดฐานเดียวกัน