ทบ.ส่ง"พลทหารต้นแบบ"ฝึกทหารใหม่

วันที่ 17 ส.ค. 2562 เวลา 12:36 น.
ทบ.ส่ง"พลทหารต้นแบบ"ฝึกทหารใหม่
กองทัพบก ส่ง"พลทหารต้นแบบ"ตามแนวทางพระราชทาน ฝึกทหารใหม่ทั่วประเทศ ผบ.ทบ.สั่งเริ่มนโยบายสนับสนุนกำลังพลที่มีความสามารถพิเศษ

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผย พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก จนถึงระดับผู้บังคับกองพัน เมื่อวันที่ 16 ส.ค. ซึ่ง พล.อ.อภิรัชต์ ให้ความสำคัญกับ นโยบายการดูแลและฝึกทหารใหม่โดยกองทัพบกเตรียมนำ “พลทหารต้นแบบ” จำนวน 100 นาย ซึ่งเป็นทหารใหม่ที่ผ่านการฝึกหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ 10 สัปดาห์ ตามแนวทางพระราชทาน จากหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ เตรียมไปทำการฝึกสาธิตให้กับหน่วยฝึกทหารใหม่ของกองทัพบกทั่วประเทศ ได้เห็นถึงขีดความสามารถ และมาตรฐานของทหารใหม่ ที่ผ่านการฝึกภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่มีความอ่อนตัว เหมาะสมกับสภาวะการณ์ และมีการกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่อง การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย ลักษณะทางทหาร โภชนาการ จิตวิทยา การสร้างแรงจูงใจ เป็นต้น

ทั้งนี้หน่วยฝึกทหารใหม่ของกองทัพบก จะได้นำแนวทางการฝึกดังกล่าวไปเป็นต้นแบบ และปรับการฝึกทหารใหม่ของหน่วยต่อไป ซึ่งการฝึกภายใต้การบริหารจัดการแนวใหม่ “พลทหารต้นแบบ” นี้ นอกจากจะเป็นการยกระดับมาตรฐานระบบการฝึกและการดูแลทหารใหม่ของกองทัพบกในภาพรวมแล้ว ยังส่งผลดีต่อทหารใหม่โดยตรงอีกด้วย

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ผบ.ทบ.ยังได้มีนโยบายในการส่งเสริมความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคลของกำลังพล เช่น ทักษะทางทหาร การกีฬา ศิลปะ ดนตรีเทคโนโลยีเป็นต้น โดยมอบให้ทุกหน่วยงานของกองทัพบกดำเนินการค้นหากำลังพลในทุกระดับชั้นยศ ที่มีความสามารถพิเศษ มีทักษะความชำนาญเฉพาะด้าน เพื่อกองทัพบกจะได้พิจารณาปรับให้ไปปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ที่สอดคล้องกับความสามารถพิเศษอันจะส่งผลดีต่องานราชการ และสร้างแรงจูงใจให้กับกำลังพล รวมทั้งกองทัพบกพร้อมให้การสนับสนุน ส่งเสริมกำลังพลที่มีความสามารถพิเศษในทุกสาขา ให้ได้รับการพัฒนาทักษะความสามารถยิ่งขึ้น เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความก้าวหน้าสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและองค์กรในโอกาสต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต