ปิยบุตรชี้4ปัญหารธน.60เชื่อแก้ไขได้"แม้ยากหนักหนาสาหัส!"

  • วันที่ 16 ส.ค. 2562 เวลา 16:45 น.

ปิยบุตรชี้4ปัญหารธน.60เชื่อแก้ไขได้"แม้ยากหนักหนาสาหัส!"

เลขาธิกากรพรรคอนาคตใหม่ ชี้ 4 ปัจจัยปัญหา รธน.2560 ลั่นต้องแก้ไข-แม้ยากแต่เชื่อรณรงค์ ปชช.อย่างหนักสามารถทำได้

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ บรรยายพิเศษ แก่นักศึกษาในหัวข้อ "การเมืองไทยหลังการเลือกตั้ง และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ?" โดย ระบุว่า รัฐธรรมนูญ?ฉบับปี 2560 นั้นมีปัญหาใหญ่ๆ อยู่หลายเรื่อง ได้แก่

1.เป็นผลพวงต่อเนื่องจากการรัฐประหาร? 22 พฤษภาคม? 2557 ซึ่งตอนนั้น คณะรัฐประหาร?ฉีกรัฐธรรมนูญ? 2550 แล้วตั้งตนเป็นรัฏฐาธิปัตย์ เราจะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญปี 2560 ไม่ได้มาจากประชาชน เพราะคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ฉีกรัฐธรรมนูญโดยการใช้รถถังออกมายึดอำนาจ

2.เป็นเครื่องมือในการสืบทอดอำนาจของ คสช. ไม่มีคณะรัฐประหาร?ที่ไหนสามารถอยู่ยาวไปได้เรื่อยๆ ดังนั้น จึงเกิดรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้น แล้วเปิดให้มีการเลือกตั้ง โดยคณะคสช. ออกแบบกติกาเอง เขียนรัฐธรรมนูญ?เอง ทำให้การคิดสูตรคำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร?ในแต่ละพรรคจะได้ไม่เกิน 150 ที่นั่ง จึงแตกเป็นพรรคเล็กพรรคน้อยมากมาย แล้วยังเขียนในรัฐธรรมนูญ?อีกว่า สมาชิกวุฒิสภา? หรือ สว.ที่มากจากการสรรหา? มีบทเฉพาะกาลเป็นเวลา 5 ปี มีสิทธิร่วมเลือกนายกรัฐมนตรี?ได้ด้วย ซึ่งพูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ พรรคที่ใหญ่ที่สุดในสภาฯ คือ "พรรค ส.ว." ดังนั้น แล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นเครื่องมือสืบทอดอำนาจอย่างชัดเจน

3.รัฐธรรมนูญ?ฉบับนี้ ทำให้การทำรัฐประหาร?ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญทั้งหมด จึงเป็นที่มาของมาตรา? 44 ซึ่งมาตรานี้มาสามารถใช้อำนาจได้กับทุกเรื่อง บังคับใช้ได้ตามกฎหมายอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญ?มาตรา44 เป็นรัฐธรรมนูญ?ฉบับที่พระมหากษัตริย์?ไม่ได้ลงพระปรมาภิไธย และมาตราสุดท้ายของรัฐธรรมนูญ?ฉบับ 2540 ยังย้ำอีกว่า การใช้อำนาจถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ?ทั้งหมด โดยไม่ต้องส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญ?

และ4.รัฐธรรมนูญฉบับนี้ทำให้เกิดอำนาจที่เรียกว่า "รัฐซ้อนรัฐ" โดยเฉพาะยุทธศาสตร์?ชาติที่ถูกฝังอยู่ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งถูกควบคุมโดยกรรมการยุทธศาสตร์?ชาติอีกทีหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการเหล่านี้ ก็คือเหล่าแม่ทัพในกรมทหารทั้งสิ้น เปรียบเสมือนมีรัฐบาลสองชุดในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้รัฐมนตรี?แต่ละกระทรวง ยังต้องทำตามแผนยุทธศาสตร์?ชาติ มิอาจคิดได้เองและไม่สามารถบริหารงานได้อย่างเต็มที่ เป็นได้เพียงซุปเปอร์ปลัดกระทรวงเพียงเท่านั้น

นายปิยบุตร กล่าวอีกว่า ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เราต้องได้เสียงกึ่งหนึ่งของสภาฯ คือ 375คน คือต้องมีฝ่ายค้าน 20 เปอร์เซ็นต์? และต้องมีสมาชิกวุฒิสภา?ออกเสียงไม่ต่ำกว่า 84 คน หากมองตามความเป็นจริงแล้ว แทบไม่สามารถทำให้สมาชิกวุฒิสภาออกเสียงโหวตให้แกไขได้เลย เราจึงจำเป็นต้องช่วยกัน รณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ?อย่างกว้างขวาง ให้เหมือนกับการเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 ที่กำหนดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ?ขึ้นมาโดยเฉพาะ เกิดจากฉันทามติของประชาชนจริงๆ ทุกคนอยากมีส่วนร่วมกับการได้มาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ครั้งนี้ก็เช่นกัน ถึงเวลาแล้ว เราต้องการรัฐธรรมนูญ?ที่ทุกคนยอมรับกันได้ เป็นของคนทั้งประเทศ ตาม นัยยะของคำว่ารัฐธรรมนูญ?ในภาษาอังกฤษว่า Constitution มาจากคำว่า co ซึ่งแปลว่าร่วมกัน กับ stitution ซึ่งแปลว่าก่อตั้ง รัฐธรรมนูญ?จึงควรเป็นของคนทั้งประเทศที่ต้องร่วมกันออกแบบเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม

“สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นมายาคติที่ถูกฝังอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ? ทำให้การเมืองไทยทุกวันนี้เดินต่อไม่ได้ จนทำให้การยึดอำนาจและการสืบทอด?อำนาจเกิดขึ้น คือ การเกิด Polarization แบ่งแยกทัศนคติทางการเมืองเป็น 2 ขั้ว ถึงขั้นคุยกันไม่ได้ เลือกตั้งแล้วอีกฝั่งหนึ่งไม่พอใจ สุดท้ายผู้ที่ได้ประโยขน์จากชุดความขัดแย้งเหล่านี้และนำมาซึ่งการรัฐประหาร? 2 ครั้ง ปี 2549 และ 2557 ก็คือคนกลุ่มเดิม พรรคอนาคตใหม่จึงเชิญชวนให้ทุกคนมาหาฉันทามติร่วมกัน หาข้อยุติร่วมกัน เช่น อะไรคือจุดที่สามารถยอมรับได้ร่วมกัน อย่าง การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ที่ไม่ใช่รวมศูนย์?อยู่ที่ส่วนกลาง สิ่งนี้คือสิ่งที่ประชาชนทุกจังหวัดไม่ว่าสีไหน คนภาคอีสาน ภาคเหนือ หรือภาคใต้ก็เห็นด้วยร่วมกันทั้งสิ้นแม้จะสวมคนละสีเสื้อเลือกพรรคการเมืองคนละพรรค หรือการทลายทุนผูกขาดกินรวบ ไม่ว่าจะสีไหนฝั่งไหนก็เห็นตรงกัน เพราะเราล้วนแต่เป็นประชาชนคนธรรมดา ซึ่งได้รับผลกระทบจากโครงสร้างการบริหารประเทศที่หมักหมม?มาหลายทศวรรษ? เกิดความเหลื่อมล้ำ เกิดทุนผูกขาด และทหารเข้ามาแทรกแซง?การเมือง นี่คือปัญหาร่วมกันที่ประชาชนคนธรรมดาอย่างพวกเราได้รับร่วมกัน ต้องมาหาฉันทามติ และสร้างข้อตงลงร่วมกันผ่านรัฐธรรมนูญใหม่ที่เห็นพ้องว่าจะใช้เป็นเครื่องมือในการดำรงอยู่ด้วยกัน” ปิยบุตร? กล่าว

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ