โชว์ทรัพย์สินส.ว.'พิกุลแก้ว' พี่สาว'จุติ'รวยสุด2พันล้าน สามีเก่า'เอ๋ ปารีณา'ส่งเสียลูกเดือนละ 2.5 แส

วันที่ 15 ส.ค. 2562 เวลา 21:09 น.
โชว์ทรัพย์สินส.ว.'พิกุลแก้ว' พี่สาว'จุติ'รวยสุด2พันล้าน สามีเก่า'เอ๋ ปารีณา'ส่งเสียลูกเดือนละ 2.5 แส
ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน ส.ว. - 142 อดีต สนช. 'พิกุลแก้ว' พี่สาว'จุติ'รวยสุด2พันล้าน สามีเก่า "เอ๋ ปารีณา"รวย ส่งเสียลูกเดือนละ 2.5 แสน "อิสระ ว่องฯ" มี 6 พันล้าน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช) มีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 128 คน กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 24 พ.ค.2562 และเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2562 จำนวน 142 คน โดยพบว่า ส.ว. มีบัญชีทรัพย์สินมากสุดคือรวยที่สุดคือ นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ พี่สาว นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)จากพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีทรัพย์สินทั้งหมด 2,542,726,475 บาท

ขณะที่ ส.ว.ที่มีทรัพย์สินน้อยที่สุด คือ นายไพโรจน์ พ่วงทอง มีทรัพย์สิน 2,362,289 บาท หนี้สิน 440,000 บาท โดยแจ้งว่ามีรายได้จากการทำเกษตรกรรมนาปี นาปรังเพียงอย่างเดียว ปีละ 283,500 บาท และยังแจ้งด้วยว่ามีทรัพย์สิน เป็นรถจักรยานยนต์ 3 คัน รวมมูลค่า 20,000 บาทมีทรัพย์สิน 2,542,726,475 บาท รวยที่สุดของ ส.ว.ที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินในครั้งนี้

นอกจากนี้ ที่น่าสนใจคือ นายอุปกิต ปาจรียางกูร อดีตสามี น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 1,774,334,576 บาท โดยแจ้งว่า มีบัญชีเงินฝากที่เปิดร่วมกับ น.ส.ปารีณา 1 บัญชีไว้เลี้ยงดูบุตร โดย นายอุปกิต ได้โอนเงินเข้าบัญชีทุกเดือนตั้งแต่ปี 2557 เดือนละ 250,000 บาท

สำหรับบัญชีทรัพย์สินของส.ว.คนดัง อาทิ นายเสรี สุวรรณภานนท์ มีทรัพย์สิน 529,931,444 บาท นายวันชัย สอนศิริ มีทรัพย์สิน 40,364,164 บาท พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย มีทรัพย์สิน 20,511,620 บาท พล.อ.ธนศักดิ์ ปฏิมาประกร มีทรัพย์สิน 186,910,311 บาท นางประภาศรี สุฉันทบุตร มีทรัพย์สิน 962,123,671บาท นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ 28,660,043 บาท พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ มีทรัพย์สิน46,2 41,380 บาท

พล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป มีทรัพย์สิน 41,319,088บาท นายศุภชัย สมเจริญ มีทรัพย์สิน 34,009,969บาท นายคำนูณ สิทธิสมาน มีทรัพย์สิน 32,133,315 บาท ร.อ.ทินพันธุ์ นาคาตะ มีทรัพย์สิน 42,866,800บาท พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร มีทรัพย์สิน 293,860,640 บาท พล.ร.อ.เฉลิมชัย เครืองาม มีทรัพย์สิน 202,607,818 ล้านบาท หนี้สิน 160,877 บาทสำหรับบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของอดีต สนช.กรณีพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 142 ราย ผู้ที่มีทรัพย์สินมากที่สุด คือ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ มีทรัพย์ 6,069,497,482 บาท หนี้สิน 7,814,165 บาท รองลงมา นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ มีทรัพย์สิน 3,161,904,198 บาท หนี้สิน 20,918 บาท นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล มีทรัพย์สิน 1,293,965,918 บาท ไม่มีหนี้สิน นายชัชวาล อภิบาลศรี มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 1,107,538,942 บาท ไม่มีหนี้สิน และ พล.ร.อ.กำธร พุ่มหิรัญ มีทรัพย์สิ้นทั้งสิ้น 885,758,780 บาท ไม่มีหนี้สิน

พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 369,086,626 บาท หนี้สิน 2,572,055 บาท พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 122,701,945 บาท คุณพรทิพย์ จาละ มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 55,688,761 บาท พล.ต.ท.บุญเรือง ผลพานิชย์ มีทรัพย์สิ้นทั้งสิ้น 317,333,193 บาท นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 616,936,412 บาท นายนรนิติ เศรษฐบุตร มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 111,127,801 บาท นายมุชญ์ วัฒนโกเมร มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 52,216,955 บาท พล.อ.วิลาศ อรุณศรี มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 30,101,651 บาท นายบุญชัย โชควัฒนา มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 747,721,938 บาท