ประธาน 2 ศาลเล็งเสนอชื่อ"ปิติกาญจน์–พรประไพ"เป็นกสม.ชั่วคราว

วันที่ 15 ส.ค. 2562 เวลา 17:56 น.
ประธาน 2 ศาลเล็งเสนอชื่อ"ปิติกาญจน์–พรประไพ"เป็นกสม.ชั่วคราว
2 ประธานศาลเล็งตั้ง “ปิติกาญจน์–พรประไพ” เป็นกสม.ชั่วคราวเข้ามาทำหน้าที่แทนตำแหน่งว่าง ห่วงเข้าทางรัฐครอบองค์กรอิสระ

เมื่อวันที่ 15 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากนางเตือนใจ ดีเทศน์ และ นางอังคณา นีละไพจิตร ยื่นหนังสือลาออกจากกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เมื่อวันที่ 31 ก.ค. ที่ผ่านมาทำให้ กสม. ชุดที่ 3 ซึ่งเป็นชุดปัจจุบันไม่สามารถประชุมได้ เนื่องจากเหลือ กสม. เพียง 3 คน นายวัส ติงสมิตร ประธาน กสม. จึงมีหนังสือถึงนายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา และนายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด เพื่อขอให้ทั้งสองร่วมกันแต่งตั้งบุคคลมาทำหน้าที่ กสม. ชั่วคราวให้ครบทั้ง 7 คน ตาม พ.ร.ป. กสม. ปี 2560 มาตรา 60 วรรคสาม ประกอบมาตรา 22 เพื่อมิให้การปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนต้องหยุดชะงักลง จนกว่า กสม.ชุดที่ 4 ซึ่งผ่านกระบวนการสรรหาจะเข้ารับหน้าที่

ล่าสุด มีกระแสข่าวว่า นายชีพและนายปิยะได้มีการประชุมและเตรียมจะแต่งตั้ง น.ส.ปิติกาญจน์ สิทธิเดช อดีตอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ น.ส.พรประไพ กาญจนรินทร์ อดีตอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ เข้ามาทำหน้าที่เป็น กสม.ชั่วคราว ซึ่งบุคคลทั้งสองต่างได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ทำหน้าที่วุฒิสภา ให้ดำรงตำแหน่ง กสม.ชุดที่ 4 แต่ขณะนี้กระบวนการสรรหายังไม่แล้วเสร็จ

อย่างไรก็ตาม หากวุฒิสภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่ได้รับการสรรหามาเป็น กสม.ชุดที่ 4 ได้ 5 คน หรือ ครบทั้ง 7 คน เมื่อถึงเวลานั้น น.ส.ปิติกาญจน์ และ น.ส.พรประไพ ก็ต้องลาออกจากหน้าที่ กสม.ชั่วคราว ภายในเวลาที่ประธานวุฒิสภากำหนด

รายงานข่าวแจ้งว่า หาก น.ส.ปิติกาญจน์ และ น.ส.พรประไพ เข้ามาทำหน้าที่ กสม.ชั่วคราว เมื่อมีการสรรหา กสม.ได้ และวุฒิสภาให้ความเห็นชอบได้ตาม พ.ร.ป.กสม. แล้ว บุคคลทั้งสองต้องลาออกจากการทำหน้าที่ กสม. ชั่วคราวก่อนที่ประธานวุฒิสภาจะนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ ซึ่งอาจมีปัญหาข้อกฎหมายตามมาในอนาคตว่า บุคคลทั้งสองคนนี้มีลักษณะต้องห้ามว่าเคยดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระมาแล้วหรือไม่

นอกจากนี้ การที่ น.ส.ปิติกาญจน์ และ น.ส.พรประไพ เข้ามาทำหน้าที่ กสม.ชั่วคราวอาจมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากภาคประชาสังคมว่า ทั้งสองเป็นตัวแทนของรัฐบาล คสช. ที่จะส่งเข้ามาคุมเกมใน กสม. เป็นผลให้ผู้แทนของฝ่ายเอ็นจีโอไม่ได้รับความเห็นชอบจาก สนช.ในขณะนั้น และรายชื่อผู้สมัครในสายเอ็นจีโอไม่ผ่านการสรรหาในรอบที่ 2 และ 3 อีกทั้งการเข้ามาทำหน้าที่ กสม. ชั่วคราวก็ยังสามารถสร้างความน่าเชื่อถือก่อน กสม.คนอื่น ๆ ที่ได้รับการสรรหาเข้ามารับหน้าที่ภายหลัง จึงอาจไม่เป็นธรรมต่อ กสม.คนอื่น ๆ