ฟันบิ๊กปปช.'ประหยัด พวงจำปา'ปกปิดทรัพย์สิน227ล้าน

  • วันที่ 15 ส.ค. 2562 เวลา 15:40 น.

ฟันบิ๊กปปช.'ประหยัด พวงจำปา'ปกปิดทรัพย์สิน227ล้าน

ป.ป.ช.มีมติฟันรองเลขาธิการป.ป.ช.ปกปิดไม่แจ้งทรัพย์สิน227 ล้าน ทั้งในและนอกประเทศ ส่งศาลดำเนินคดี ตั้งสอบวินัย

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แถลงว่า ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิด นายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการกรรมการ ป.ป.ช.จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบต่อ ป.ป.ช.กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 4 ม.ค.2560 ด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการอันควรเชื่อได้ว่า มีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินและหนี้สิน จำนวน 6 รายการ ซึ่งเป็นทรัพย์สินให้ของ นางธนิภา พวงจำปา คู่สมรส โดยเป็นทรัพย์สินในประเทศ 2 รายการ รวม 2,010,000 บาท และทรัพย์สินในต่างประเทศ 4 รายการ รวม 225,383,103 บาท มูลค่ารวม 227,393,103 บาท

นายวรวิทย์ กล่าวอีกว่า ป.ป.ช.มีมติเป็นเอกฉันท์ว่าการกระทำของ นายประหยัด นั้น ความผิด พ.ร.บ.ป.ป.ช 2561 มาตรา 167 โดยมีมติให้ส่งอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลฏีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพื่อให้พ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่ศาลประทับรับฟ้อง ให้เพิกถอนสิทธิ์การรับสมัครเลือกตั้ง พร้อมขอให้ลงโทษทางอาญาตาม พ.ร.บ.ป.ป.ช.มาตรา 158 มาตรา 43 มาตรา 81 มาตรา 167 และมาตรา 188 ต่อไป พร้อมกันนี้ ทางสำนักงาน ป.ป.ช.จะตั้งคณะกรรมการสอบต่อไป ส่วนการจะตั้งคณะกรรมการไต่สวน กรณีร่ำรวยผิดปกตินั้น ตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

แหล่งข่าวกล่าวว่า การตรวจสอบพบทรัพย์สิน ดังกล่าว สืบเนื่องจากกรณีที่ ปปง. ตรวจสอบเส้นทางการเงิน บริษัท ปตท.กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด ทั้งในและต่างประเทศ จนพบความผิดปกติในกรณีการจ้างค่านายหน้าที่ดินลงทุนโครงการปลูกปาล์มน้ำมันที่ประเทศอินโดนีเซีย แพงเกินจริง และตรวจพบเส้นทางเงินโอนเข้าบัญชี คนไทย หนึ่งในนั้นเป็น ภรรยาผู้บริหารระดับรองเลขาธิการ ป.ป.ช.คนหนึ่ง ปปง.จึงส่งหนังสือแจ้งป.ป.ช. เพื่อให้ตรวจสอบไปถึงการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของรองเลขาธิการ ป.ป.ช. คนดังกล่าว

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ