"ธนาธร"ตั้ง7สส.รับเรื่องร้องทุกข์ร้อนประชาชนให้ได้รับการแก้ไขเร่งด่วน

  • วันที่ 14 ส.ค. 2562 เวลา 13:31 น.

"ธนาธร"ตั้ง7สส.รับเรื่องร้องทุกข์ร้อนประชาชนให้ได้รับการแก้ไขเร่งด่วน

"อนาคตใหม่"ตั้ง7สส.จัดการปัญหาความเดือดร้อนประชาชนและให้รายงานตรงต่อหัวหน้าและต้องทำให้ได้รับการแก้ไขเร่งด่วน 

 

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ที่ห้องรับรอง ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ อาคารรัฐสภา เกียกกาย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ร่วมประชุมกับทีมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของพรรค พร้อมชี้แจงการทำงานนอกสภาในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ได้ มีการตั้งคณะกรรมการจัดการปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน 7 คน เพื่อรับเรื่องร้องเรียน โดยจัดการส่งต่อให้กับ ส.ส.ที่เกี่ยวข้องไปทำการแก้ไขตามช่องทาง วิธิการ และเครื่องมือต่างๆ ต่อไป ทั้งนี้ พรรคอนาคตใหม่มีช่องทางออนไลน์รับคำร้อง แจ้งเรื่องร้องทุกข์ ที่เว็บไซต์ https://www.futurecommunity.co/hc/th

นายธนาธร กล่าวว่า ปัจจุบัน มีข้อร้องเรียน เรื่องร้องทุกข์เข้ามาถึงพรรคอนาคตใหม่ผ่านทางเว็บไซต์https://www.futurecommunity.co/hc/th แล้วกว่า 700 เรื่องยังไม่นับที่มีการร้องโดยตรงไปที่ตัวของ ส.ส.ของพรรคเรา ดังนั้น ทางพรรคจึงมีข้อเสนอตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อทำงานเรื่องนี้โดยเฉพาะ จำนวน 7 คน เรียกว่า คณะกรรมการจัดการปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประกอบด้วย ส.ส.จากทุกภาค รายงานเรื่องขึ้นตรงต่อหัวหน้าพรรค เพื่อให้ปัญหาของประชาชนที่มีการร้องเรียนเข้ามาได้รับการตอบสนอง แก้ไขได้ทันการ โดยกรรมการชุดนี้จะรับผิดชอบปัญหาประชาชนที่เข้ามาที่พรรคอนาคตใหม่ทั้งหมด ตอบสนองข้อร้องเรียนต่างๆ มีอำนาจมอบกรณีปัญหาเหล่านั้นให้ ส.ส. แต่ละท่านไปจัดการ ไม่ว่าจะตามความเชี่ยวชาญ ตามพื้นที่ และตามความสนใจส่วนตัว โดยจุดประสงค์สำคัญที่เราอยากเห็น ในฐานะฝ่ายค้านที่ทำได้ตอนนี้คือ ทำให้ปัญหาของพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่สาธาณะ ให้ผู้มีอำนาจดำเนินการแก้ไข เราจะต้องทำงานการเมืองให้ตอบสนองความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างแท้จริง

สำหรับคณะกรรมการจัดการปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน 7 คน ได้แก่ 1.วรภพ วิริยโรจน์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 2.ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.เขต 28 กรุงเทพมหานคร, 3.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา ส.ส.เขต 3 จ.นครปฐม, ญาณธิชา บัวเผื่อน ส.ส.เขต 3 จ.จันทบุรี, ประเสริฐ์พงษ์ ศรนุวัตร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ, อภิชาติ ศิริสุนทร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และ กัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ