พลิกปูม"สรรเสริญ สมะลาภา"ผู้ช่วย รมว.พาณิชย์ช่วยงานด้านเศรษฐกิจ"จุรินทร์"

  • วันที่ 14 ส.ค. 2562 เวลา 13:19 น.

พลิกปูม"สรรเสริญ สมะลาภา"ผู้ช่วย รมว.พาณิชย์ช่วยงานด้านเศรษฐกิจ"จุรินทร์"

เปิดประวัติ"สรรเสริญ สมะลาภา" ผู้ช่วยรมว.พาณิชย์ เสริมแกร่งทีมเศรษฐกิจรัฐบาลบิ๊กตู่ การศึกษาและผลงานการันตี

เมื่อวันที่ 14 ส.ค.หลังจากประชุมครม.อนุมัติแต่งตั้งนายสรรเสริญ สมะลาภา นั่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เพื่อมาช่วยงานนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.พาณิชย์เสริมทีมทำงานด้านเศรษฐกิจ โดยเมื่อพลิกประวัติดูพบว่า นายสรรเสริญจบปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ ด้านนโยบายการเงินและการพัฒนาเศรษฐกิจเอเชีย จากมหาวิทยาลัยแคลร์มอนต์ สหรัฐอเมริกา เคยเป็นผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจของธนาคารโลก (World Bank) ก่อนโดดลงสนามการเมืองในปี 2544 และ เป็น รมช. คลังเงาของพรรคในปี 2551 และ 2554

นายสรรเสริญ เข้าสู่วงการการเมืองโดยในปี 2544 ทิ้งอาชีพนักบริหารและนักวิชาการ ลงสมัครส.ส.แบบบัญชีราย พรรคประชาธิปัตย์ และได้เป็น ส.ส. ครั้งแรก การเลือกตั้งในปี 2550 ย้ายมาสมัคร ส.ส.กทม. เขตดินแดง ห้วยขวาง ลาดพร้าว และวังทองหลาง ซึ่งชนะการเลือกตั้ง ต่อมาในปี 2554 ลงสมัคร ส.ส. กทม.อีกครั้ง เขตลาดพร้าว และวังทองทองหลาง ได้รับเลือกเช่นกัน

ทั้งนี้ ประสบการณ์ด้านการเมือง นายสรรเสริญ เคยเป็นรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ รองประธานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร รองประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร รมช.คลังเงาของพรรค รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลกรุงเทพฯ และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ตามภารกิจ ที่มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นหัวหน้าพรรคมอบหมาย

สำหรับ ประสบการณ์ทำงานในระดับประเทศ นายสรรเสริญ มีส่วนสำคัญในการร่างนโยบายและกฎหมายหลายฉบับ ทำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทย เช่น เรียนฟรี รักษาฟรี และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตลอดจนให้มีระบบบำเหน็จบำนาญสำหรับประชาชนทุกคนโดยรัฐบาลร่วมสมทบ

ทั้งนี้ นายสรรเสริญ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ เคยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจของธนาคารโลก ประจำกระทรวงการคลัง อาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโท ภาควิชาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผลงานด้านวิชาการโดดเด่น อาทิ การวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการขาดดุลงบประมาณ การลงทุนภาครัฐ และอัตราการลงทุนของภาคเอกชนในประเทศไทย ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร เอเชียแปซิฟิก อีโคโนมี

ด้านการศึกษา จบชั้นประถมต้นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มัธยมปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชีต้นทุน จากจุฬาฯ ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงิน การคลัง จากมหาวิทยาลัยแคลร์มอนต์ สหรัฐอเมริกา และปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ สาขานโยบายการเงินและการพัฒนาเศรษฐกิจเอเชีย จากมหาวิทยาลัยแคลร์มอนต์ สหรัฐอเมริกา นายสรรเสริญ เป็นบุตรของนายประเสริฐ สมะลาภา อดีตปลัดกทม.กับนางสุนันทา สมะลาภา

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ