บี้ขึ้นค่าแรงกว่า 10 บาท

วันที่ 13 พ.ย. 2553 เวลา 06:35 น.
แม้คณะกรรมการค่าจ้าง จะขยับค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นไปให้ไม่มากอย่างที่รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ออกปากไปก่อนหน้านี้เป็นวันละ 250 บาท

แต่การประชุมคณะกรรมการค่าจ้างวานนี้ มีสัญญาณแปลกๆ จากปกติที่ตัวแทน 3 ฝ่ายในคณะกรรมการค่าจ้างกลาง ตัวแทนฝ่ายรัฐ กับตัวแทนฝ่ายนายจ้าง จะเหยียบเท้ากัน กดค่าจ้างขั้นต่ำ จนตัวแทนฝ่ายลูกจ้างแทบต่ำติดดิน

มาครั้งนี้ นพ.สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ประธานคณะกรรมการค่าจ้างกลาง ออกมาบอกหลังประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างมีมติให้อนุกรรมการวิชาการกลับไปทบทวนตัวเลขค่าแรงขั้นต่ำสำหรับปี 2554 อีกครั้ง เนื่องจากตัวเลขที่เสนอให้ปรับขึ้นระหว่าง 510 บาท ยังเป็นตัวเลขที่ต่ำไป ไม่ได้ส่งสัญญาณชัดเจนว่าเป็นการปรับให้คุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานดีขึ้น

ยกตัวอย่างเช่น กทม.ปัจจุบันค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ 206 บาท/วัน เสนอเพิ่มอีก 7 บาท เป็น 213 บาท/วัน ซึ่งตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่ผู้ใช้แรงงานอยู่ได้ตามอัตภาพ แต่ตัวเลขที่ลูกจ้างอยู่ได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีจะอยู่ที่ 228 บาท/วัน ซึ่งยังมีช่วงห่างถึง 15 บาท

และยังมีอีกหลายจังหวัด ที่ตัวเลขค่าจ้างตามอัตภาพและค่าจ้างที่ทำให้คุณภาพชีวิตดี ยังมีช่วงห่างอีกมาก เช่น ภาคอีสาน จ.เลย มีช่วงห่าง 78 บาท จ.กาฬสินธุ์ 82 บาท จ.ศรีสะเกษ 20 บาท ภาคเหนือ จ.น่าน 49 บาท จ.แม่ฮ่องสอน 54 บาท ภาคใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 11 บาท ยะลา 66 บาท และปัตตานีมีช่วงห่างสุดในประเทศคือ 107 บาท (ปัจจุบัน 159 บาท/วัน)

“เราต้องการส่งสัญญาณบอกว่า ค่าจ้างต้องทำให้คุณภาพชีวิตลูกจ้างดีขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องขึ้นทันที เพราะจะกระทบต่อความสามารถของนายจ้าง แต่ต้องใช้ระยะเวลาปรับ 23 ปี เช่น กทม.มีช่วงห่าง 15 บาท ใน 3 ปีก็อาจปรับขึ้นอีกปีละ 5 บาท เพื่อให้ไล่ทันตัวเลขที่แท้จริง แต่ตัวเลขที่เสนอมา 7 บาท ยังไม่ถือว่าส่งสัญญาณ ต้องเพิ่มอีก 13 บาท เพื่อให้ภาพชัดเจนขึ้น” นพ.สมเกียรติ กล่าว

ส่วนจะขึ้นให้ได้วันละ 250 บาท ตามที่รัฐบาลฟุ้ง คงต้องรอให้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกหลายรอบ ถึงทำได้

ส่วนตัวเลข 250 บาท/วันที่นายกรัฐมนตรีตั้งเป้าไว้ นพ.กล่าวว่าเป็นไปได้ยากที่จะเห็นในปีนี้เพราะแค่จะให้ทันช่องว่าง 15 บาทในกทม.ก็ยังต้องใช้เวลาอีกหลายปี อีกทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยให้ข้อมูลว่าหากปรับเป็น 250 บาท/วันจะทำให้อัตราการเติบโตของจีดีพีติดลบ 0.5% ขณะที่หากปรับตามตัวเลขที่อนุกรรมการวิชาการเสนอมาระหว่าง 510 บาทจะทำให้จีดีพีติบลบระหว่าง 0.010.03%

ทั้งนี้อนุกรรมการวิชาการจะต้องกลับไปทบทวนตัวเลขใหม่ในสัปดาห์หน้าเพื่อให้ทันเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างกลางชุดใหม่ซึ่งจะมีการแต่งตั้งภายใน 12 สัปดาห์นี้ โดยคณะกรรมการค่าจ้างกลางชุดใหม่จะเป็นผู้พิจารณาขั้นสุดท้ายว่าค่าจ้างขั้นต่ำปีหน้าจะปรับขึ้นเป็นจำนวนเท่าใดโพสต์ทูเดย์บอร์ดค่าจ้างกลางตีกลับตัวเลขค่าแรงขั้นต่ำ 510 บาทชี้ยังต่ำไปไม่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตลูกจ้าง เผยกทม.ยังต้องเพิ่มอีก 15 บาทขณะที่ปัตตานีแย่สุดต้องเพิ่มอีก 107 บาท