ฝ่ายค้านชี้บิ๊กตู่ขอโทษไม่ได้ช่วยอะไรยันความผิดสำเร็จแล้วต้องลาออก

วันที่ 08 ส.ค. 2562 เวลา 11:49 น.
ฝ่ายค้านชี้บิ๊กตู่ขอโทษไม่ได้ช่วยอะไรยันความผิดสำเร็จแล้วต้องลาออก
โฆษกพรรคประชาชาติไล่บี้'บิ๊กตู่'ยอมรับแต่ความผิดสำเสร็จแล้วจึงช่วยอะไรมิได้ครม.ต้องออกยกชุด

นายสุพจน์ อาวาส โฆษกพรรคประชาชาติ เปิดเผยว่า ดีใจที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยอมรับเมื่อวันที่ 6ส.ค. ว่า เรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณพยามยามแก้ปัญหาอยู่..แต่ยืนยันว่าทำครบถ้วน" รวมถึง เมื่อวันที่ 7 ส.ค. ว่า " ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้ผิด" และ เมื่อวันที่ 8 ส.ค. ว่า "ขอรับผิดชอบ (เรื่องการถวายสัตย์) แต่เพียงผู้เดียว" แต่การแสดงท่าทีข้างต้น ถือว่าสายเกินไป เพราะ "การถวายสัตย์" ได้เสร็จสิ้น หรือ สำเร็จแล้ว รวมถึงรัฐธรรมนูญ มิได้มีการยกเว้นและเป็นกฎหมายที่อยู่สูงสุดเหนือกฎหมายใดๆในราชอาณาจักรไทย

ดังนั้น การใดที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ผู้เกี่ยวข้อง จึงต้องปฏิบัติตามให้ครบถ้วนและการถวายสัตย์ตามมาตรา 161 ก็เช่น เป็นหน้าที่ที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ต้องปฏิบัติตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง ต้องกล่าวให้ครบถ้วน

นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญมาตรานี้มิได้เปิดช่องให้ผู้ถวายสัตย์กล่าวถ้อยคำใดก็ได้ตามอำเภอใจ รวมถึง รัฐธรรมนูญก็มิใช่กฎหมายอาญาและจะนำหลักเจตนาตามกฎหมายอาญามาใช้กล่าวอ้างถึงความไม่สมบูรณ์มิได้ และ ครม.ต้องแสดงความ รับผิดชอบโดยต้อง "ลาออก" ยกชุดและ ประธานรัฐสภาต้องนำความกราบบังคมทูลเพื่อให้ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย หรือ ทรงมีพระบรมโองการตั้งคณะรัฐมนตรีรักษาการเป็นการชั่วคราว ส่วนการกระทำของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะเข้าข่ายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ หรือ ขัดกับมาตรา 112 หรือไม่ต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องมีการนำมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งด้วยความรอบคอบ

"ที่สำคัญ พล.อ.ประยุทธ์ ต้องขอโทษประชาชนด้วยเช่นเดียวกัน มิใช่เลือกปฏิบัติและกล่าวขอโทษเฉพาะคณะรัฐมนตรีเพียงเท่านั้น และที่สำคัญที่สุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องรีบทำหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษ เป็นการด่วน"นายสุพจน์ กล่าว