"โภคิน"เชื่อแก้รธน.ไม่สำเร็จ เหตุพรรคการเมืองยังไม่เห็นพ้อง

วันที่ 07 ม.ค. 2553 เวลา 14:46 น.
นายโภคิน พลกุล อดีตประธานรัฐสภา กล่าวถึงความขัดแย้งในรัฐบาลกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ควรดูต้นเหตุของปัญหาก่อนที่จะแก้ไขในเรื่องนั้นๆ ด้วย อย่างตอนรัฐธรรมนูญปี 40 แม้มีข้อดีเรื่องสิทธิเสรีภาพ แต่ก็มีจุดอ่อน คือ ตรวจสอบฝ่ายบริหารได้ยาก พอทุกพรรคเห็นพ้องจะแก้ไขก็เกิดการรัฐประหารก่อน และมีการร่างรัฐธรรมนูญ 50 ตามมา

อย่างไรก็ตาม มองว่า ไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับใดตอบสนองฝ่ายใดได้ดีที่สุด เพียงแต่ต้องตอบสนองต่อหลักการและการใช้ ขณะที่การตีความขององค์กรต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามหลักนิติรัฐ หากทุกฝายปราศจากอคติ ทุกอย่างจะดีขึ้น เพราะตอนนี้ต่างฝ่ายต่างมองแบบอคติ เมื่อไม่ชอบก็ยกเหตุผลมาคัดค้าน

"นักวิชาการด้านรัฐธรรมนูญที่หลังๆไม่ค่อยกล้าออกมาให้แง่คิดต่อสังคมเรื่องแก้รัฐธรรมนูญมากนัก เพราะตอนนี้ความขัดแย้งในบ้านเมืองลงลึกมาก จากเดิมที่ออกมาแสดงความคิดเห็น ตอนนี้อาจไม่กล้าออกมา เพราะถ้าพูดตรงไปตรงมา กลัวว่า จะถูกฝ่ายคัดค้านต่อต้านเช่นกัน" นายโภคินกล่าว