"ประชาธิปัตย์"ย้ำส.ส.อภิปรายนโยบายรัฐบาลอย่างสร้างสรรค์

  • วันที่ 21 ก.ค. 2562 เวลา 09:35 น.

"ประชาธิปัตย์"ย้ำส.ส.อภิปรายนโยบายรัฐบาลอย่างสร้างสรรค์

"องอาจ" เชิญ ส.ส.พรรคประชุม 23 ก.ค.นี้ ย้ำจะอภิปรายนโยบายรัฐบาลอย่างสร้างสรรค์ ผลักดันให้ประเทศเดินหน้า

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคในฐานะประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาระหว่างวันที่ 25-26 ก.ค. นี้ว่า ตนได้เชิญ ส.ส. ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการอภิปรายนโยบายในวันอังคารที่ 23 ก.ค. นี้ เวลา 13.30 น. ในส่วนของ ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ มีผู้ให้ความสนใจที่จะอภิปรายนโยบายของรัฐบาลจำนวนมาก แต่คงไม่สามารถอภิปรายได้ทุกคนตามต้องการ เนื่องจากพรรคร่วมรัฐบาลได้เวลาไม่มากนัก และต้องการกระจายแบ่งเวลาให้ทั่วถึงทุกพรรค

อย่างไรก็ดี พรรคฯ จะประชุมพิจารณาบุคคลที่เหมาะสม เปิดโอกาสให้ ส.ส. ได้แสดงบทบาทอย่างเต็มที่ การแถลงนโยบายของรัฐบาลครั้งนี้ ส.ส. ประชาธิปัตย์ จะอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันผลักดันให้ประเทศเดินหน้า เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน

สำหรับแนวทางการอภิปรายนโยบายของ ส.ส. ประชาธิปัตย์ มี 3 แนวทางดังนี้

1. นโยบายที่พรรคร่วมรัฐบาลหาเสียงไว้ช่วงเลือกตั้ง ได้ถูกนำมาบรรจุไว้ในนโยบายครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่อย่างไร

2. นำเสนอข้อมูล มาตรการ การปฏิบัติตามนโยบาย ให้ได้ผลจริงในทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อการทำงานของรัฐบาล

3. ตรวจสอบความเป็นไปได้ของนโยบายทั้งนโยบายเร่งด่วนและนโยบายหลัก

"เชื่อมั่นว่าการอภิปรายนโยบายของ ส.ส. ประชาธิปัตย์อย่างสร้างสรรค์ รอบด้าน จะช่วยทำให้รัฐบาลมีข้อมูลที่ครบถ้วนหลากหลายนำไปใช้กับการบริหารประเทศเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวมต่อไป"นายองอาจกล่าว

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ