พท.ปลุก '7พรรคฝ่ายค้าน-ปชช.'รวมกดดันยกร่างรธน.ทั้งฉบับ

  • วันที่ 18 ก.ค. 2562 เวลา 18:23 น.

พท.ปลุก '7พรรคฝ่ายค้าน-ปชช.'รวมกดดันยกร่างรธน.ทั้งฉบับ

รองหัวหน้าพท.เรียกร้อง7พรรคฝ่ายค้านผนึกประชาชน นักศึกษาร่วมทำสัญญาประชาชน เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย

นายนคร มาฉิม รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย(พท.)โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า รัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการ คสช.ปี 2560 แม้จะถูกอ้างว่าผ่านประชามติแล้วโดยเสียงของประชาชนส่วนใหญ่ แต่ต้องไม่ลืมว่าเป็นประชามติที่ฝ่ายเผด็จการ หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ จับกุม คุมขัง ปรับทัศนคติคนเห็นต่าง ไม่ได้บอกความจริงอย่างรอบด้านแก่ประชาชน วางยาพิษซ่อนกับดัก หลุมพราง ทำลายนักการเมือง และพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตย

นอกจากนี้ ยังสกัดกั้นการพัฒนาประเทศทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม และการเมือง เป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาประเทศอย่างรุนแรง เพียงเพื่อให้ระบอบเผด็จการคงอยู่ ปกครอง และสืบทอดอำนาจตลอดไป เช่น การแต่งตั้ง สว. เป็นฐานคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรี การใช้เทคนิคกลโกงทางกฎหมายบิดเบือนเจตนารมณ์ของประชาชน ทำให้พรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งเป็นที่หนึ่งและแนวร่วมฝ่ายประชาธิปไตย ถูกฝ่ายเผด็จการใช้ กลโกงทุกอย่าง บวกกับ สว. ที่พวกเขาแต่งตั้งมาโหวตเลือกแกนนำฝ่ายเผด็จการเป็นนายกรัฐมนตรี อย่างไม่ละอาย

“พวกเขาจึงพูดอย่างเต็มปากด้วยความหยิ่งผยองว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได้ถูกดีไซน์มาเพื่อพวกเขา เท่านั้นให้เป็นรัฐบาล พวกเขาจึงร่วมมือกัน แบ่งภารกิจหน้าที่กัน และมารวมตัวกันจัดตั้งรัฐบาลสืบทอดอำนาจมาถึงวันนี้ และมีแผนสืบทอดอำนาจต่อไปอีกยาวนาน พวกเขาจึงได้ผลประโยชน์ได้เป็นรัฐบาล และมีอำนาจรัฐจากการใช้รัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการ คสช.นี้อย่างทั่วหน้า มีตำแหน่งใหญ่โต มีอำนาจรัฐอยู่ในมือ พวกเขาจึงไม่มีความจำเป็นใดๆ ที่จะแก้ ไม่คิดแก้และไม่มีความจริงใจที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้”นายนคร ระบุ

ทั้งนี้ที่บางพรรคอ้างเป็นเงื่อนไขร่วมรัฐบาลว่าจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยถึงจะมาร่วมรัฐบาล เป็นแค่เพียงวาทกรรมข้ออ้างให้ดูดี หลังจากที่เคยพูดต่อประชาชนว่าจะไม่เอาพล.อ.ประยุทธ์ มาเป็นนายกรัฐมนตรี แล้ว ตระบัดสัตย์ผิดคำพูดทรยศต่อประชาชนกลับมาร่วมรัฐบาลแล้วสนับสนุนให้พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้น แต่จากกิริยาอาการ คำพูด และท่าทีที่แสดงออกของแกนนำพรรคแล้ว คนที่กินข้าวทุกคน ไม่ได้กินอย่างอื่นย่อมรับรู้ว่าพวกเขาคือพวกเดียวกัน

"พวกเขาไม่มีความจริงใจที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่พวกเขาได้ประโยชน์สูงสุดในการยึดอำนาจรัฐ ยึดอำนาจประชาชนโดยกฎหมาย จึงไม่ต้องหวังว่า รัฐบาลและพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลนี้จะทำการแก้ไขรัฐธรรมนูญเลย หรือหากแก้ก็แค่เป็นพิธีกรรม ว่าได้แก้ไขแล้ว

แต่หลักการใหญ่ๆ เช่น การแต่งตั้ง สว. ให้มาเป็นการให้ประชาชนเลือก หรือการเพิ่มอำนาจให้ประชาชน ลดอำนาจรัฐ ลดอำนาจองค์กรอิสระ การไม่ให้ศาลและกระบวนการยุติธรรมรับรองอำนาจการรัฐประหาร หรือการให้การยึดอำนาจการทำรัฐประหารเป็นอาชญากรรม เป็นกบฏ มีโทษประหารชีวิต ไม่สามารถนิรโทษกรรมได้ และประชาชนทุกคนสามารถเอาผิดต่อคณะเผด็จการรัฐประหารได้ ไม่มีวันที่ฝ่ายรัฐบาลและพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลจะแก้ไข"นายนคร กล่าวทั้งนี้ จึงเหลือเพียงพรรคร่วมฝ่ายค้าน 7 พรรคและแนวร่วมภาคประชาชนนอกสภาเท่านั้น ที่มีความจริงใจ มุ่งมั่น ตั้งใจที่จะแก้ไข รัฐธรรมนูญเผด็จการ คสช.ให้เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์อย่างจริงใจ หากแต่ เงื่อนไขการขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ กระบวนการการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ ถูกเหล่าลิ่วล้อบริวารของเผด็จการที่เป็นนักกฎหมายปีศาจ สร้างเงื่อนไข กับดัก หลุมพรางไว้จนไม่อาจจะทำได้ในทางปฏิบัติ และไม่มีวันทำได้สำเร็จ

เว้นแต่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ทุกสาขาอาชีพจะรวมพลังกันกดดัน รัฐบาลและพรรคการเมืองร่วมรัฐบาล จำใจต้องยอมแก้ไข และจะต้องกำหนดประเด็นที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ชัดเจน และหากเป็นไปได้ควรจะแสวงหาแนวทางยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ทั้งฉบับ เช่น รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ปี 2540 จึงจะสามารถทำให้กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตย เป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน อย่างแท้จริง เพราะหากแก้ไขโดยไม่ยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ทั้งฉบับ จะไม่สามารถทำให้เป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ได้

จึงขอให้พรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยทั้ง 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน ได้ผนึกกำลังอย่างมีเอกภาพ ประสานกับประชาชนทุกหมู่เหล่า ทุกสาขาอาชีพ และทุกมหาวิทยาลัย ทุกสถาบันการศึกษา ทุกองค์กร ร่วมทำ “สัญญาประชาชน เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย” แล้วขับเคลื่อน สนับสนุน ส่งเสริมกันและกันอย่างเป็นระบบ มีเอกภาพ กดดันให้รัฐบาลเผด็จการในเสื้อคลุมประชาธิปไตย จำยอมต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย ให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้ จึงจะสำเร็จ

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ