"ธีรศักดิ์ กรรณสูต" อดีตปธ.กกต. เสียชีวิต

วันที่ 07 ม.ค. 2553 เวลา 13:07 น.
นายธีรศักดิ์ กรรณสูต อดีตประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชุดแรก เสียชีวิตแล้วเมื่อเวลา 02.00 น. วันนี้ ด้วยอายุ 79 ปี โดยมีกำหนดพระราชทานน้ำอาบศพในเวลา 17.00 น. ที่วัดเบญจมบพิตร ศาลา 100 ปี และสวดพระอภิธรรมศพเป็นเวลา 7 วัน

นายธีรศักดิ์ เคยเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งชุดที่ 1 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 27 พ.ย. 2540 -  26 พ.ค. 2544 นอกจากนี้ เคยดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ผู้พิพากษาศาลฎีกา อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง จนเกษียณอายุราชการ  กรรมการ ป.ป.ป.  กรรมการเนติบัณฑิตยสภา กรรมการตุลาการ