สิ้นสุดการรับสมัครผู้ตรวจการแผ่นดิน มีผู้สมัครทั้งสิ้น 20 คน

วันที่ 06 ม.ค. 2553 เวลา 18:30 น.
โพสต์ทูเดย์-มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการสรรหาตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินทั้งสิ้น 20 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน แทนพล.อ.ธีรเดช มีเพียร ที่ครบวาระ ระหว่าง 25 ธ.ค. 52 - 6 ม.ค. 53 พบว่า มีผู้สมัครทั้งสิ้น 20 คน ประกอบด้วย

1.พล.ร.อ.ประเสริฐ บุญทรง ข้าราชการบำเหน็จบำนาญ กระทรวงกลาโหม
2.นายสุรสีห์ โกศลนาวิน อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
3.พ.ต.อ.ยุทธนา สุทธิรัตน์ ผู้กำกับการกองบังคับการปกครอง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
4.นายศรีราชา เจริญพานิช เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
5.พล.อ.ไวพจน์ ศรีนวล อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม
6.นายจเด็จ อินสว่าง อดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
7.พล.ท.เพรียว พินัยนิติศาสตร์ ที่ปรึกษากองทัพบก
8.นายประวิช รัตนเพียร อดีตรมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9.พล.ต.ท.ถาวรศักดิ์ เทพชาตรี อดีตผู้ช่วยผบ.ตร.
10.พล.ร.อ.วีรพล วรานนท์ อดีตผู้ช่วยผบ.ทร.
11.นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ อดีตผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง
12.พ.ต.อ.พายุทธ บุญยงค์ อดีตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
13.นายปานชัย บวรรัตนปราณ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
14.นายวิสัย พฤกษะวัน อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
15.นายกุลพัชร์ อิทธิธรรมวินิจ ผู้พิพากษาอาวุโส ศาลจังหวัดตลิ่งชัน
16.พล.ต.ต.ชาญ วัฒนธรรม อดีตผู้บังคับการกองคดีอาญา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
17.ม.ล.ปาณสาร หัสดินทร อดีตรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
18.พล.อ.อ.ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ อดีตรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ การบินไทย
19.พล.อ.อ.อดิเรก จำรัสฤทธิรงค์ กรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ
20.พล.ท.ศานิต สร้างสมวงษ์ หัวหน้าสำนักตุลาการทหารและตุลาการพระธรรมนูญ หัวหน้าศาลทหารสูงสุด