ผู้ประกอบการร้อง"บิ๊กตู่" พบพิรุธขบวนการฮั้วยางพาราพันล้าน

  • วันที่ 20 มิ.ย. 2562 เวลา 17:56 น.

ผู้ประกอบการร้อง"บิ๊กตู่" พบพิรุธขบวนการฮั้วยางพาราพันล้าน

แกนนำเกษตรกรและตัวแทนผู้ประกอบการยางพารา 15 ราย ร้องนายกฯเปิดโปงขบวนการทุจริตระดับชาติ

20 มิย 62  น.ส.สุพัตรา นามลักษณ์ 1 ในแกนนำเกษตรและผู้ประกอบการยางพารารวม 15 รายเข้ายื่นหนังสือลับเฉพาะและด่วนที่สุดถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านผู้อำนวยการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล(สายด่วน1111)

เนื่องจากตรวจพบข้อพิรุธและข้อสงสัยในการประกาศรายชื่อทางเวปไซต์ของการยางแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับบริษัทเอกชน 3 ราย เท่านั้นโดยอ้างว่ามีน้ำยางพาราผสมสารเพิ่มถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทุกประการ ซึ่งหากเกษตรกรหรือผู้ประกอบการรายใดประสงค์จะเข้าประกวดราคาในหน่วยงานของรัฐนั้นจะต้องซื้อน้ำยางพาราผสมสารเพิ่มจาก 3 บริษัทนี้เท่านั้นตามราคาที่กำหนดหรือตกลงกัน ซึ่งเป็นการซื้อน้ำยางพาราผสมสารเพิ่มในราคาสูงมากและผูกขาดให้ซื้อจากบริษัทเอกชน3รายนี้

ครั้น เมื่อตรวจสอบจากพยานเอกสารหลักฐานการจองชื่อ,การจดหนังสือบริคณห์สนธิ์,สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น,การเข้าออกของกรรมการ,และที่ตั้งของบริษัททั้ง3รายจากสำนักพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ปรากฏว่าบุคคลผู้มีรายชื่อใน3บริษัทนี้ล้วนมีความเชื่อมโยงกันและเกี่ยวพันกันซึ่งสามารถตรวจสอบได้

ฉะนั้น จากพฤติการณ์ข้างต้นเชื่อว่าได้มีการฮั้วกันหรือสมยอมกันหรือผูกขาดในการจัดจำหน่ายน้ำยางพาราผสมสารเพิ่มอันสืบเนื่องมาจากการเอื้อประโยชน์ของจนท. รัฐระดับสูงแต่ละหน่วยๆให้กับบริษัทเอกชนทั้ง3 รายนี้ทั้งผลการตรวจคุณภาพน้ำยางพาราผสมสารเพิ่มให้กับบริษัทเอกชน3รายนี้ก็ไม่เป็นตามที่กำหนดในTORที่ระบุว่าจะต้องตรวจโดยกรมทางหลวง

แต่ปรากฏว่าการยางแห่งประเทศไทยกับส่งไปตรวจที่มหาวิทยาลัยเทคโนที่นครราชสีมาซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฏหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของจนท.รัฐระดับสูงทั้งยังตรวจพบว่าอาจมีการปลอมแปลงเอกสารฯ ในผลตรวจใหักับเอกชนสำหรับโครงการนี้เป็นโครงการจัดสร้าง"ถนนยางพาราดินซีเมนต์"ทั่วราชอาณาจักรโดยเงินงบประมาณของรัฐกว่าพันล้านบาทในการพัฒนาทางถนนยางพาราดินซีเมนต์ทั่วไทย

ข่าวอื่นๆ