ป.ป.ช.เผยทุจริตจัดซื้อจัดจ้างแสนล้านต่อปี

วันที่ 10 พ.ย. 2553 เวลา 14:50 น.
ป.ป.ช.เผย มีขบวนการค้าทุจริตระบบจัดซื้อจัดจ้าง 1 แสนล้านต่อปี ชี้ นักการเมือง-เอกชน-ข้าราชการ ต้นตอปัญหา

นายภักดี โพธิศิริ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวว่า การจัดงานประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 10-13 พ.ย.นี้ทางป.ป.ช.มีความต้องการที่จะเน้นถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาคอรัปชั่นว่าควรมีวิธีการดำเนินการอย่างไร นอกเหนือไปจากการเน้นว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง ทั้งนี้เท่าที่ผ่านมาในส่วนของไทยจากการสำรวจความคิดเห็นของภาคธุรกิจและภาครัฐได้รับทราบข้อมูลว่ามีมูลค่าความเสียหายจากระบบจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่โปร่งใสไม่ต่ำกว่า 1 แสนล้านบาทต่อปี

ภักดี

นายภักดี กล่าวว่า ตัวเลขดังกล่าวเป็นการคำนวนมาจากงบประมาณในโครงการของรัฐและรัฐวิสาหกิจที่เฉลี่ย 5-6 แสนล้านบาทต่อปี ซึ่งการลงไปสำรวจพบว่ามีถึง 20 % จากงบประมาณดังกล่าวที่ต้องสูญเสียไปจากการทุจริตซึ่งไม่น่าจะต่ำกว่า 1 แสนล้านบาทอย่างแน่นอน ทั้งนี้ป.ป.ช.เองกำลังมองหาความร่วมมือจากภาคเอกชนอยู่เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้

“สาเหตุของเรื่องนี้มาจากการฮั้วของนักการเมือง ข้าราชการ และเอกชน หากเราสามารถตัดวงจรนี้ด้วยการดึงเอกชนออกมาได้ก็น่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ ขณะที่ในส่วนของภาครัฐเองนอกเหนือไปจากการนำเสนอโครงการว่าจะทำอะไรแล้ว ยังต้องมีการจัดทำแผยประเมินความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการทุจริตด้วยว่าเป็นอย่างไรก่อนที่จะมีการดำเนินโครงการ ซึ่งทั้งหมดป.ป.ช.กำลังจัดทำแผนเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป”นายภักดี กล่าว

ขณะเดียวกันนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ ประธานป.ป.ช. ร่วมพิธีลงนามประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยนายกฯยืนยันว่า  การลงนามครั้งนี้จะเป็นการแสดงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตที่มีการพัฒนารูปแบบ ซึ่งจะมีกำหนดแนวทางให้มีผลปฏิบัติอย่างจริงจัง  เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติต่อไป