รายการศาสตร์พระราชาลาจอแจง5ปีผลงานรัฐบาลคสช.

  • วันที่ 14 มิ.ย. 2562 เวลา 20:44 น.

รายการศาสตร์พระราชาลาจอแจง5ปีผลงานรัฐบาลคสช.

รายการศาสตร์พระราชาฯลาจอออกอากาศเทปสุดท้าย แจงผลงานรัฐบาลคสช.ตลอด5ปีขจัดความขัดแย้งในสังคมไทย ปราบปรามคอรัปชั่น แก้ปัญหาคนยากจน

รายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนคืนนี้เป็นการออกอากาศเทปสุดท้ายผ่านทางสถานีโทรทัศน์รวมกาลเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยมีนายถนอม อ่อนเกตุพล เป็นผู้ดำเนินรายการ กล่าวถึงผลงานของรัฐบาลคสช.ตลอด5ปีที่ผ่านมา โดยย้ำว่ารัฐบาลคสช.ได้เข้ามาแก้ไขปัญหาและขจัดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในประเทศ ทั้งเรื่องการจัดระเบียบในเรื่องต่างๆ ในสังคม การปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น ด้วยการตั้งศาลพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ การแก้ไขปัญหาราคาข้าวทำให้เกษตรกรสามารถขายข้าวได้เกวียนละกว่า 15,000บาท โดยรัฐบาลไม่ได้มีการเข้าไปแทรกแซงราคา การแก้ไขปัญหาให้กับผู้มีรายได้น้อย ที่มีคนจนหรือผู้มีรายได้น้อยจำนวนกว่า4ล้านคน ให้กินอยู่ตามอัตถภาพ การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภัยแล้ง การกำหนดโครงสร้างการจัดน้ำอย่างเป็นระบบ เป็นต้น

รายการศาตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เดิมชื่อรายการเดินหน้าประเทศไทย : คืนความสุขให้คนในชาติ เริ่มต้นเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ 30 พ.ค. 2557 หลังการรัฐประหาร 22 พ.ค. 2557 โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในขณะนั้นเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ 30 พ.ค. 2557 หลังการรัฐประหาร 22 พ.ค. 2557โดยมีเนื้อหารายงานความคืบหน้าการทำงานด้านต่างๆ ของรัฐบาล

ต่อมาหลังรัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต รายการได้เปลี่ยนชื่อเป็นศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยออกอากาศทุกช่องโทรทัศน์ในวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 20.15 น. เป็นต้นไปใช้เวลาราว 1 ชั่วโมง ต่อมาได้มีการปรับลดระยะเวลาในการออกอากาศเหลือ 20 นาที

นอกจากรายการศาสตร์พระราชาฯแล้วยังมีรายการเดินหน้าประเทศไทย ซึ่งออกอากาศมาทุกวันตั้งแต่ 15 ม.ค. 2558 เวลา 18.00-18.30 น.ยกเว้นวันศุกร์ซึ่งมีเนื้อหานำเสนอผลงานด้านต่างๆ ของรัฐบาล คสช. โดยรูปแบบรายการมีการเปลี่ยนแปลงการนำเสนอเรื่อยมา ช่วงแรกจะเป็นการสัมภาษณ์ถาม-ตอบรัฐมนตรี จากนั้นเริ่มมีการให้ผู้ดำเนินรายการและรัฐมนตรีหรือหน่วยงานไปลงพื้นที่

เคยมีความพยายามเจาะกลุ่มฐานผู้ชมที่เป็นวัยรุ่น เยาวชนด้วยการเปลี่ยนรูปแบบเป็นรายการ "เดินหน้าประเทศไทยวัยทีน" เมื่อเดือน ก.พ. 2561 แต่ถูกวิจารณ์ในเรื่องการผลิตรายการที่ไม่ทันสมัย และตั้งแต่ 21 ก.ค. 2561 เป็นต้นมาก็ปรับรูปแบบโดยใช้ดารา นักแสดงมาร่วมรายการ

ข่าวอื่นๆ