"โฆษกนิวเด็ม"แจงกลุ่มเหนียวแน่นเคารพมติพรรคปชป.

วันที่ 05 มิ.ย. 2562 เวลา 15:57 น.
"โฆษกนิวเด็ม"แจงกลุ่มเหนียวแน่นเคารพมติพรรคปชป.
"ปชป.เลือดใหม่"  เปิดแถลง เชื่อมั่นความเป็นสถาบันและอุดมการณ์ พรรคประชาธิปัตย์ จะขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า เพื่อแก้ปัญหาปากท้องของพี่น้องคนไทยต่อไป

5 มิ.ย.62 น.ส.ศิริภา อินทวิเชียร รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ และโฆษกกลุ่มนิวเด็ม (New Dem) เปิดเผยว่า เป็นคนหนึ่งที่เป็นสมาชิกกลุ่มนิวเด็ม ที่ไม่เห็นด้วยกับการร่วมรัฐบาล และไม่สนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี แต่เคารพในมติของพรรคประชาธิปัตย์ภายใต้กรอบข้อบังคับของพรรคฯ จึงตัดสินใจทำหน้าที่ภายในพรรคประชาธิปัตย์ต่อไป และเห็นว่าเราควรเคารพความเห็นต่าง และเคารพประชาธิปไตยภายในบ้าน รวมไปถึงการเคารพหลักประชาธิปไตย ภายใต้กรอบกฎหมายในสังคมด้วยเช่นกัน

น.ส.ศิริภา กล่าวว่า เงื่อนไขการเข้าร่วมรัฐบาลครั้งนี้ของพรรคประชาธิปัตย์คือการแก้รัฐธรรมนูญ ซึ่งถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการที่จะนำพาประเทศไทยไปในทิศทางที่ดีขึ้น และเห็นว่ากลุ่มที่อ้างตนเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยนั้น หากยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยจริง ก็ควรเข้าร่วมในการแก้รัฐธรรมนูญ

ท้ายสุดนี้ยังคงเชื่อมั่นในความเป็นสถาบันและอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ว่าจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า และเป็นแกนหลักในการแก้ปัญหาปากท้องของพี่น้องคนไทยต่อไป

ทั้งนี้กลุ่มนิวเด็มในปัจจุบัน นอกจาก น.ส.ศิริภา อินทวิเชียร แล้ว ยังคงมี นายสุรบถ หลีกภัย นายณัฐภัทร เนียวกุล นายรัฐพงศ์ ระหงษ์ น.ส.สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ นายชัยชนะ เดชเดโช นายพายุ เนื่องจำนงค์ น.ส. สุชาดา แทนทรัพย์ (ไอเดียร์) น.ส.มัฐธิณี มูลทิพย์ น.ส.พลอยนภัส โจววณิชย์ น.ส.อาภา รัชตะกุลธำรง และสมาชิกท่านอื่นๆ อีก ร่วม 30 คน ยังคงทำงานร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์อยู่