รัฐบาลลดธงครึ่งเสา7วัน-ไว้ทุกข์21วัน อาลัย"พล.อ.เปรม"

วันที่ 26 พ.ค. 2562 เวลา 23:10 น.
รัฐบาลลดธงครึ่งเสา7วัน-ไว้ทุกข์21วัน อาลัย"พล.อ.เปรม"
รัฐบาลให้ลดธงครึ่งเสา 7 วัน และให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ไว้ทุกข์ 21 วัน เพื่อแสดงความคารวะและไว้อาลัย "พล.อ.เปรม"

เมื่อวันที่ 26 พ.ค.62 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ถึงแก่อสัญกรรม ความว่า

ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรม ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 นั้น รัฐบาลได้รับทราบด้วยความเสียใจอย่างยิ่ง และเพื่อเป็นการแสดงความคารวะและไว้อาลัย จึงเห็นสมควรประกาศ ดังต่อไปนี้

1. ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 รวม 7 วัน

2. ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562) รวม 21 วัน

สำหรับประชาชนทั่วไป ขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี