ส่งรายชื่อประธานสภาฯ-วุฒิฯให้เลขาธิการครม.นำขึ้นทูลเกล้าฯแล้ว

วันที่ 26 พ.ค. 2562 เวลา 20:32 น.
ส่งรายชื่อประธานสภาฯ-วุฒิฯให้เลขาธิการครม.นำขึ้นทูลเกล้าฯแล้ว
เลขาธิการสภาฯส่งรายชื่อประธานสภาฯ-ประธานวุฒิสภาฯพร้อมทั้งรองประธานของทั้งสองสภาให้เลขาธิการครม.เตรียมนำขึ้นทูลเกล้าฯแล้ว

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. ที่หอประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า หลังจากเสร็จสิ้นการเลือกประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ขณะนี้ได้นำรายชื่อไปให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำรายชื่อประธานและรองประธานสภาฯขึ้นทูลเกล้าฯ พร้อมกับรายชื่อประธานและรองประธานวุฒิสภาต่อไป

ขณะที่ ‪นายชวน หลีกภัย ว่าที่ประธานสภาผู้แทนรษฎร ‬ให้สัมภาษณ์ถึงกำหนดการประชุมรัฐสภาเพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี ว่า จะต้องรอให้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อน จากนั้นตนและรองประธานสภาฯทั้ง 2 คนจะไปร่วมหารือกันที่อาคารรัฐสภาใหม่เพื่อดำเนินการต่อไป